Nieuws  |  

28.07.2021

Waterschade in Wallonië: op welke steunmaatregelen kan mijn onderneming zich beroepen?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De uitzonderlijke overstromingen van de afgelopen dagen hebben aanzienlijke schade toegebracht aan diverse winkels en ondernemingen gelegen in de nabijheid van waterwegen. Onderstaande maatregelen kunnen van toepassing zijn wanneer je getroffen bent door extreme weersomstandigheden in de volledige maand juli 2021.

1.  Steunmaatregelen

Of je nu zelfstandig bent of bedrijfsleider bent van een kmo, bij schade door overstromingen kan je een beroep doen op volgende maatregelen

  • Als zelfstandige: neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds, want onder bepaalde voorwaarden kan er een beroep worden gedaan op het overbruggingsrecht en een vrijstelling/uitstel van socialezekerheidsbijdragen.
  • Als werkgever: als de goede uitvoering van het werk onmogelijk wordt gemaakt door een buitengewone gebeurtenis, kan je jouw werknemers op tijdelijke werkloosheid door overmacht. plaatsen. Er bestaan tevens ook verschillende mogelijkheden voor wanneer de werknemer niet kan gaan werken door slecht weer.
  • Er zullen containers voorzien worden om de activiteit van de getroffen zelfstandigen/ondernemingen terug op gang te brengen.

2.  Noodlening in kader van de overstromingen

Gezien de omvang van het noodweer van de afgelopen dagen en de gevolgen daarvan voor de beroepsactiviteiten, hebben SOWALFIN, SOGEPA, SRIW en WALLONIE SANTÉ een noodmechanisme ingesteld voor de voorfinanciering van de interventies van verzekeringsmaatschappijen en/of het Waals Rampenfonds.

De ondernemer kan kiezen tussen 2 financieringsvormen (die kunnen worden gecombineerd):

  1. Prêt Urgence Inondations: Dit is een noodlening met een variabel kredietbedrag aan 0% rente met het oog op de prefinanciering van de schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij en/of door het Fonds Des Calamités. Deze lening dekt maximaal 75% van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. De aanvraag kan als volgt worden ingediend:
    • Voor kredieten tot 50.000 EUR: via een onlineformulier op de SOWALFIN website
    • Voor kredieten hoger dan 50.000 EUR: via een onlineformulier op de SOGEPA website.

Voor meer info, klik HIER.

  1. Prêt Ricochet Relance: Dit is een achtergesteld krediet (en/of garantie) tot 100.000 EUR om je bedrijfskapitaal te versterken. Deze aanvraag kan worden ingediend via je bankier (Voor meer info, klik HIER).

Hiernaast staan ook de bancaire partijen paraat om samen met de ondernemers en gezinnen naar oplossingen te zoeken voor hun financiële problemen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing voor jouw specifieke situatie om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen. ​​​​​​​​​​​​

3.  Waals Rampenfonds

Het Waals Rampenfonds kan tussenkomen om particulieren en ondernemingen te vergoeden voor schade aan normaal onverzekerbare goederen. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de meeste “courante” verliezen (via brandverzekering, omniumverzekering voor voertuigen van minder dan 5 jaar oud, enz.)

Zodra de ramp is erkend (via bekendmaking in het Belgisch Staatsblad), heeft de eigenaar van het beschadigde goed maximaal 3 maanden de tijd om bij de Gewestelijke Rampendienst een verzoek om steun voor reparaties in te dienen.

Formulieren zijn verkrijgbaar bij je lokale overheid of HIER.

We blijven voor jou de steunmaatregelen op de voet volgen. Ondernemen is sinds enige tijd een uitdaging voor allen, maar wel één die we samen blijven aangaan.

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.