Nieuws  |  

17.05.2022

Besparen op je waterverbruik? Denk aan de Blue Deal steun

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Met het programma ‘Blue deal’ wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier en met een verhoogde inzet van middelen en instrumenten aanpakken.

De tweede projectoproep binnen dit programma staat open vanaf 2 mei en sluit af op 8 juli 2022. Via deze oproep kunnen kmo’s steun aanvragen voor investeringen in technologieën die een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.

 

Welke investeringen komen in aanmerking?

De ’Blue Deal’ oproep steunt investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil.  Het kan concreet gaat om:

 • Opvang en zuivering van regenwater
 • Zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
 • (Betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
 • Beheersystemen van opvang, infiltratie, …
 • Ontzilting van zeewater
 • Waterbesparing binnen bestaande processen
 • Waterbemaling

De ingezette technologieën mogen niet in aanmerking komen voor de Ecologiepremie plus (EP+) en de Strategische ecologiesteun (STRES).

Er dient mimimaal € 10.000 geïnvesteerd te worden.

 

Hoeveel bedraagt de steun?

Kleine ondernemingen krijgen 20% steun, middelgrote 10%.

Het maximale steunbedrag is € 500.000.

Wanneer is een onderneming klein of middelgroot?
Grootte Aantal VTE   Jaaromzet OF balanstotaal  
Kleine onderneming < 50 <= 10 miljoen OF <= 10 miljoen
Middelgrote onderneming < 250 <= 50 miljoen OF <= 43 miljoen

 

Hoe aanvragen?

De steunaanvraag gebeurt digitaal via het ondernemersloket van de Vlaamse overheid.

De aanvraag bestaat uit een projectomschrijving en een projectbegroting.

De 5 beoordelingscriteria zijn:

 1. Impact van de investering en link met de doelstellingen van de oproep
 2. Onderbouwde aanpak
 3. Omgevingsvergunningstoets
 4. Economische haalbaarheid van het project
 5. Belasting van het milieu

De impact wordt op 50 punten gequoteerd, de overige criteria samen ook op 50 punten. Projecten dienen meer dan 25 punten te behalen op zowel impact als op het geheel van de overige criteria, en dus minstens 50 punten in totaal (en niet uitgesloten worden op het laatste criterium ‘Belasting van het milieu’). Er wordt een rangschikking opgesteld van de projecten. De subsidie wordt toegekend aan de best gerangschikte projecten, aflopend tot uitputting van het budget.

De uiterste aanvraagdatum is vrijdag 8 juli.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over deze nieuwe oproep kan je terecht op de website van VLAIO.

 

Aarzel zeker niet ons hier  te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!