Nieuws  |  

8.09.2023

Welke steun kan je krijgen voor duurzame mobiliteit?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Om het verduurzamen van bedrijfsmobiliteit te stimuleren ondersteunen de verschillende overheden in ons land initiatieven van bedrijven om duurzaam woon-werkverkeer te organiseren of het wagenpark te vergroenen.  Deze steunmaatregelen nemen de vorm aan van (para)fiscale incentives of van subsidies.  In deze bijdrage gaan we dieper in op de subsidies die je als ondernemer kan aanvragen in het kader van duurzame mobiliteit. 

1. Ecologiepremie+

De Ecologiepremie+ is een financiële tegemoetkoming van VLAIO aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. De limitatieve lijst van steunbare technologieën bevat heel wat investeringen die ecologisch vervoer bevorderen: 

  • elektrische laadstations met één of meerdere snelladers van minimum 50 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met slimme sturing 
  • elektrische vrachtwagens en bussen 
  • dual-fuel motoren voor vrachtwagens  
  • waterstoftransportmiddelen 
  • tankinfrastructuur voor waterstof 
  • investeringen ter omschakeling van wegvervoer naar spoor- en waterweg

De steun bedraagt 15 tot 55% van de ecologische meerkost. Deze meerkost wordt berekend door de ecologie-investering te vergelijken met de standaardinvestering, dat is een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming bereikt kan worden. 

Voor alle info over de Ecologiepremie+ en aanvragen kun je hier terecht. 

 

2. Subsidie voor ecologisch en veilig transport

Ondernemingen met minstens één vrachtwagen waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3.5 ton bedraagt kunnen bij VLAIO een subsidie verkrijgen voor bepaalde maatregelen die de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport ondersteunen. Dit zijn onder meer rijassistentiesystemen, diefstalpreventie en extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast.  De investeringen moeten dateren van na 1 januari 2017. 

Deze steunmaatregel werkt met jaarlijkse aanvraagperiodes.  De steunaanvraag 2023 staat open van 14 augustus 2023 tot uiterlijk 30 november 2023, tenzij het steunbudget eerder is uitgeput. Deze aanvraagperiode zal meteen de laatste zal zijn aangezien de steunmaatregel na dit jaar ophoudt te bestaan.  

De maximumsteun per voertuig wordt dit jaar verder teruggeschoefd naar € 1.500 per voertuig.  In 2021 was dat nog € 5.000 en in 2022 3.000 €. De steun is geplafonneerd op € 100.000 per drie opeenvolgende kalenderjaren (2021, 2022 en 2023).  

Hier kom je meer te weten over deze steunmaatregel en kun je ook steun aanvragen. 

 

3. Clean Power for Transport (CPT)

De Clean Power for Transport (CPT) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is een projectsubsidie voor onder meer de vergroening van het voertuigenpark en zero-emissie voertuigen. Het gaat telkens om een jaarlijkse oproep met daarin een aantal centrale thema’s. Het thema van de oproep 2022 was de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens.  De oproep 2023 stond open tot en met 31 maart en daarin lag de focus op laadinfrastructuur voor stedelijke logistiek, vracht en bussen.  Het is momenteel niet duidelijk of er nog een nieuwe oproep komt. 

Alles over CPT vind je hier terug. 

 

4. Pendelfonds

Het Pendelfonds van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.  

De volgende oproep loopt vanaf 18 september 2023 en richt zich op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren, én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren. Bedrijven en organisaties die een project willen indienen, kunnen van 18 september tot 18 oktober 2023 een dossiernummer aanvragen. Hierna volgt dan de procedure van de projectaanvraag, met ondersteuning van het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP). Er is tijd tot 18 januari 2024 om de subsidieaanvraag te vervolledigen. Hoe meer een ingediend project valt onder de focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe meer kans op subsidiëring. 

Klik hier voor meer informatie.

 

5. Subsidies van steden en gemeenten

Ook lokale besturen doen hun duit in het zakje om initiatieven van ondernemers inzake duurzame mobiliteit te stimuleren.  Zo geeft de stad Brugge een subsidie voor ondernemingen die (semi)publieke laadpalen plaatsen op hun private terreinen. Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per 24 uur ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek. De subsidie bedraagt € 500 per laadpaal. De aanvrager heeft recht op maximaal € 1.000 subsidie per kalenderjaar (voor 2 laadpalen).