Nieuws  |  

5.12.2022

Werk in onroerende staat? Vanaf 01/01/2023 nieuwe btw-regels!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Wanneer je als belastingplichtige een dienst verricht, die voor btw belastbaar is in België, dan dien je als dienstverrichter deze btw te voldoen via je btw-aangifte. Gaat het echter om werk in onroerende staat, dan dient in principe de btw steeds verlegd te worden naar de afnemer wanneer deze periodiek btw-aangiftes indient in België. Hierop bestaan op vandaag een aantal uitzonderingen. 

Vanaf 01/01/2023 spelen deze uitzonderingen niet langer en moet elke afnemer die in België btw-aangiftes indient, steeds de btw dienen te voldoen. Deze wijziging brengt ook enkele praktische wijzigingen met zich mee.   

We geven hieronder mee welke impact deze wijzigingen met zich meebrengen.  

 

Situatie op vandaag

Op vandaag geldt voor werk in onroerende staat, dat belastbaar is in België, dat de btw die op deze dienst verschuldigd is, dient te worden verlegd naar de afnemer wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:   

  • Je bent als dienstverrichter een in België gevestigde belastingplichtige en gehouden tot het indienen van btw-aangiftes of je bent een in het buitenland gevestigde belastingplichtige en je hebt in België een aansprakelijk vertegenwoordiger aangesteld en; 
  • Je afnemer betreft een in België gevestigde belastingplichtige die gehouden is btw-aangiftes in te dienen of een in het buitenland gevestigde belastingplichtige is die in België een aansprakelijk vertegenwoordiger heeft aangesteld.  

 

Situatie vanaf 1/01/2023

Vanaf 01/01/2023 wijzigt dit principe voor wat betreft de hoedanigheid van de afnemer van de werken in onroerende staat. Vanaf dan dient de btw verlegd te worden naar de afnemer in alle gevallen waarbij de afnemer in België periodieke aangiftes indient.  

Concreet betekent dit dus dat een buitenlandse onderneming, die in België een btw-nummer heeft verkregen via rechtstreekse identificatie (meerderheid van de gevallen), vanaf dan gehouden zal zijn de btw te voldoen in plaats van de dienstverrichter. 

Verricht je dus werk in onroerende staat in België voor buitenlandse ondernemingen met een directe btw-registratie, dan dien je vanaf 01/01/2023 dus ook hier op je factuur de btw te verleggen naar de afnemer.  

 

Verplichte mededeling afnemer en factuurvermelding

Het principe van ”btw verlegd” veronderstelt dat de afnemer een belastingplichtige is die in België gehouden is om btw-aangiftes in te dienen. Indien dit niet het geval is, dan kan de afnemer de btw ook niet voldoen in plaats van de leverancier. Dit brengt met zich mee dat je als dienstverrichter ook op de hoogte moet zijn van de btw-hoedanigheid van je afnemer om correct te kunnen factureren.  

In de praktijk is dit evenwel niet altijd een evidentie. Om de dienstverrichter hierin tegemoet te komen en de afnemer aan te sporen tijdig de juiste gegevens te communiceren, is de afnemer vanaf 01/01/2023  verplicht om bij een werk in onroerende staat mee te delen dat hij/zij geen btw-aangiftes indient. 

Daarnaast dien je vanaf dan als dienstverrichter steeds volgende mededeling op te nemen op factuur wanneer je de btw verlegd naar je afnemer:  

  • Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. 

Indien de afnemer de factuur binnen de maand na ontvangst niet betwist, dan word je als dienstverrichter geacht ontslagen te zijn van je aansprakelijkheid voor wat betreft de voldoening van de btw.  

Ben je dus actief in de bouwsector, zorg dan vanaf 1 januari voor een aangepaste factuur.  

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!