Nieuws  |  

1.10.2021

Wijziging van de registratiebelasting op komst: anticipeer tijdig

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Volgens de Septemberverklaring mogen we ons binnenkort verwachten aan een wijziging van de tarieven in de registratiebelasting bij aankoop van vastgoed in Vlaanderen. Het standaardtarief van 10% zou worden verhoogd naar 12% en het verlaagd tarief van 6% voor de aankoop van de enige eigen woning zou verlagen naar 3%. Hierbij alvast een eerste overzicht van de informatie die de regering reeds bekendmaakte en enkele belangrijke tips omtrent de timing van je akte. 

 

Aankoop gezinswoning

Regeling op vandaag

Bij aankoop van de enige eigen woning (huis of appartement) om er effectief zelf je woonplaats te vestigen, kan je – onder voorwaarden – genieten van een verlaagd tarief van 6% t.o.v. het “gewone” tarief van 10%. Merk op dat het moet gaan om een woning, zodat een stuk bouwgrond niet in aanmerking komt voor dit verlaagd tarief. Een van de voorwaarden daarbij is dat je nog niet voor het geheel volle eigenaar mag zijn van een andere woning of bouwgrond (in of buiten België).

Hier bovenop kan een bijkomend voordeel genoten worden indien de prijs van die woning (opgelet: dus niet dat deel van de prijs dat eventueel wordt betaald voor roerende goederen zoals meubels) maximum 200.000,00 euro of in de kernsteden en de Vlaamse rand van Brussel 220.000,00 euro bedraagt. Is dat het geval, dan verkrijg je een “korting” ten belope van 5.600,00 euro op de factuur van de fiscus.

Wie opteert voor een ingrijpende energetische renovatie (weliswaar onder strenge voorwaarden), betaalt 5% registratiebelasting. Hierbij is eveneens een bijkomende korting mogelijk van 4.800,00 euro.

Verkoop je na verloop van tijd je starterswoning en koop je een nieuwe gezinswoning in de plaats, dan kan je op vandaag vaak ook genieten van de zogenaamde “meeneembaarheid” van registratiebelasting. Belastingen die op de eerste aankoop werden betaald, kan je – als het ware als een betaalmiddel – opnieuw inzetten bij de betaling van de belastingen op de tweede aankoop, waardoor je tot maximaal 13.000 euro korting kan genieten.

Wat zal er daaromtrent wijzigen?

Het verlaagde tarief zou worden aangepast van 6% naar 3% registratiebelasting. Vanuit politieke hoek wordt aangegeven dat de aankoop van een starterswoning hierdoor haalbaarder wordt voor jonge mensen. Immers, de bank verstrekt geen lening voor de te betalen registratiebelasting, zodat je dit bedrag als eigen inbreng op tafel moet kunnen leggen.

Ten gevolge van deze verlaging, wordt ook de voormelde korting gehalveerd van 5.600,00 euro naar 2.800,00 euro.

Wie opteert voor een ingrijpende energetische renovatie, zal nu slechts 1% i.p.v. 5% registratiebelasting betalen (met eventuele korting, tevens verlaagd naar 960,00 euro).

Het systeem van de meeneembaarheid wordt evenwel afgeschaft. Er zal bij een tweede aankoop dan ook geen verrekening meer kunnen gebeuren tussen de opeenvolgende aankopen van een gezinswoning.

 

Aankoop van 2e verblijf, bouwgrond en investeringsvastgoed

Behoudens de wijzigingen omtrent de aankoop van de eigen woning, wijzigt ook het standaardtarief dat geldt voor de aankoop van alle andere onroerende goederen. Dat zou stijgen van 10% naar 12% en zal dus van toepassing zijn bij de aankoop van niet enkel een tweede verblijf, maar ook bij de aankoop van bouwgrond, investeringsvastgoed, enz.

Vermoedelijk zal de “koop op plan” (waarbij een huis of appartement in oprichting wordt gekocht) ook onder deze categorie vallen.

Voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden zou er dan weer een uitzondering gemaakt worden en zou het tarief van 10% behouden blijven.

De beroepskoper hoeft niet te panikeren, zijn afzonderlijk tarief van 4% blijft onaangeroerd door deze wijzigingen.

 

Vanaf wanneer?

De nieuwe tarieven zullen in werking treden vanaf 1 januari 2022. Hoewel het in het verleden al eens gebeurde dat de datum van compromis bepalend was in geval van tariefwijziging, zal het nu de datum van de notariële akte zijn die de doorslag geeft.

Waar moet je dan op letten bij de ondertekening van een compromis?

  • Bij de aankoop van een gezinswoning: dat de termijn voor het verlijden van de akte toelaat om de akte te tekenen na 1 januari 2022. Deze is standaard 4 maanden, maar wordt soms korter gezet (bijvoorbeeld omdat de verkoper zo snel mogelijk zijn centen wil ontvangen, of daartoe genoodzaakt is omwille van fiscale redenen).
  • Bij de aankoop van ander vastgoed: dat de akte nog zal worden verleden vóór het einde van 2021. Om discussie achteraf te vermijden, kan je deze uiterlijke termijn in de compromis laten opnemen.

In elk geval is het aangewezen om van bij het begin duidelijke afspraken te maken met de verkoper omtrent de timing van de akte.

De afschaffing van de meeneembaarheid zou ingaan vanaf 1/1/2024, met een overgangsperiode tot 31/12/2023 gedurende dewelke je kan kiezen tussen de “registratiebelasting Old Style” (de oude tarieven, mét meeneembaarheid), of de “registratiebelasting New Style” (de nieuwe tarieven, zónder meeneembaarheid), afhankelijk van hetgeen het meest voordelig uitkomt.

Dit alles evenwel nog onder voorbehoud van hoe de uiteindelijke wet zal gestemd worden. Het bovenstaande betreft immers nog geen definitieve wetgeving. Wij volgen dit verder voor je op, dus houd onze verdere berichten zeker in de gaten. Bij vragen, contacteer ons dan gerust!