Volg ons

Afvoering btw-revolutie in vastgoedsector

deel deze publicatie

De ministerraad besloot het voorbije weekend echter om dit optioneel btw-stelsel (voorlopig) dan toch niet in te voeren en dit omwille van budgettaire redenen.

De aangekondigde hervorming gaat aldus niet door, op één detail na: de sector van distributie en logistiek. In laatstgenoemde sector zou voorzien worden in een uitbreiding van de zogenaamde 10%-regel. Op heden is de verhuur van opslagruimte immers aan btw onderworpen, maar slechts in die mate dat wanneer er een kantoorruimte voorzien is voor de mensen belast met het beheer van de goederen, deze in oppervlakte (volume) maximaal 10% bedraagt van de totale oppervlakte (volume) van de opslagruimte. Vanaf 1 januari 2018 zou dit percentage worden opgetrokken tot 50%. De nieuwe maatregel zou aldus ruimer zijn dan de huidige administratieve tolerantie. Het blijft evenwel wachten op een definitieve communicatie vanuit de Administratie om de exacte voorwaarden te kennen.

Wordt aldus vervolgd... in 2019 bij het nieuwe regeerakkoord?

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Gerelateerde publicaties