verhalen  |  

Onze PRO's, Over Titeca

‘Digitale boekhouding is meer dan een technologische evolutie. Het maakt alles persoonlijker.’

Sector

Locatie

Delen

TITECA PRO ACCOUNTANTS & EXPERTS CEO FABIAN

Dit is een reeks over verandering omarmen. Onszelf even wendbaar maken als de wereld rondom ons. En impact maken. 

Om sterk de toekomst in te gaan. Voor onze klanten en onze collega’s.

Veel bedrijven wisten het al voor de huidige crisis: wendbaarheid is essentieel voor succes. Technologische ontwikkelingen, veranderende verwachtingen van klanten en slimmere datagedreven besluitvorming daagt ondernemers uit om sneller te reageren. In tijden van onzekerheid hangt je slaagkans dus steeds meer af van jouw vermogen om proactief op veranderingen te reageren met je onderneming. En als organisatie die streeft naar #samengroeien, willen wij onze klanten daarvoor alle nodige tools aanreiken.

Dat doen we onder meer door ultragefocust te zijn op onze klant, iets wat altijd al in ons DNA zit. ‘Wat heeft de klant nodig? Hoe kunnen we dat waarmaken? Is er iets wat we nu nog niet doen?’ We werpen telkens een kritische blik op onze bestaande processen om de ondernemer nog verder te kunnen ontzorgen. Nu ook met het digitale verhaal, want het is onze taak om te blijven investeren in de toekomst. Om het digitaal denken en kunnen van onze klanten te helpen verbeteren. En om hen via deze aanpak nog meer inzicht, een snellere besluitvorming en dus meer wendbaarheid te bieden. Zodat zij met kennis kunnen inspelen op de evoluerende wereld rondom hen. Zodat zij kunnen blijven #impactmaken. Zodat zij kunnen #dromenrealiseren.

Of ondernemen in de 21e eeuw een innovatieve uitdaging is? Dat is een understatement. Onze eeuw is nog maar een jonge twintiger, maar gaat al sinds het prille begin de lokroep van digitale change achterna en ontketent zo interne transformatieprocessen voor zowat elk bedrijf. En alsof dat nog niet spannend genoeg is, wordt ondernemen ook meer dan ooit een uitdaging in een wereld waar energieprijzen steeds nieuwe records breken, grondstoffen schaars worden en ons klimaat zich transformeert. Maar het kan ook opportuniteiten en succes brengen. De sleutel daarnaartoe? Wendbaarheid en veerkracht. En daarin speelt de digitale boekhouding een essentiële rol. Business partner & vennoot Marc De Moor en IT-manager Katrien Naert verduidelijken het belang van digitalisatie.

Hoe maakt een digitale boekhouding het verschil in een veranderende wereld?

Marc: ‘In een maatschappij die supersnel evolueert, kan je alleen maar meedraaien als je jezelf ook even flexibel opstelt. Die wendbaarheid bereik je als onderneming wanneer je over voldoende info beschikt om snel beslissingen te maken, proactief op trends te reageren, hypergefocust te zijn op de noden van de klant en processen kritisch te bekijken. Voor dat alles heb je dus op élk moment actuele cijfers nodig.

En hier komt digitalisering in the picture. Want die nodige snelheid bouwen we in door ons bij het pure inboekproces te laten bijstaan door automatisatie en digitalisatie. Het grote voordeel is enerzijds bedrijven wapenen en hun competitiviteit ondersteunen door hen realtime info en inzichten te bezorgen, maar anderzijds bieden we zo ook een antwoord op de arbeidskrapte, de vergrijzing en de groeiende complexiteit van onze wereld.

De technologie neemt over waar het opportuun is. Zo is er meer tijd om ons als mens te focussen op wat een computer niét kan: inzicht creëren voor de klant, samen een visie tot leven brengen en dromen helpen realiseren. Het één kan niet zonder het ander. Digitaal boekhouden is dus niet alleen vanuit technologisch standpunt een opportuniteit, maar het is een proces dat accountancy veel persoonlijker maakt.’

niks invullen hier

“Wij creëren tijd om ons als mens te focussen op wat een computer niét kan.”

Waarom investeert Titeca zo sterk in digitalisering?

Katrien: ‘Wij vinden het onze taak om nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence en machine learning, te omarmen en verder uit te bouwen voor onze klanten. Onze visie, waarbij we actief willen meebouwen aan een duurzame maatschappij voor en door ondernemers, kunnen we enkel waarmaken door onze klanten zo ruim mogelijk te ondersteunen. Op dit moment ook, en vooràl, door op digitaal vlak te blijven evolueren en steeds een stapje voor te zijn. Dat kan je als bedrijf op twee manieren doen. Ofwel ontwikkel je in-house de nodige technologie of je maakt optimaal gebruik van wat er al op de markt is. Onze aanpak bij Titeca ligt hiertussenin. We hebben ons eigen overkoepelend James-portaal waarop de klant alles omtrent zijn of haar onderneming kan raadplegen, en dat vanuit een realtime focus. Achterliggend maken wij daarnaast gebruik van bestaande softwareproducten die we onderling laten communiceren. Dit modulair maatwerk laat ons toe om klanten sneller te bedienen volgens hun behoeften, omdat we zelf niet alles from scratch moeten programmeren.’

 

Hoe ziet digitalisering er binnen de boekhoudkundige sector concreet uit?

Katrien: ‘Elke dag researchen wij hoe we data en documenten zoals facturen, creditnota’s, bankuittreksels en loonboekingen nog sneller, beter en foutlozer kunnen inboeken. Ondertussen loopt reeds meer dan 50% automatisch. Omdat we de gegevens al enige tijd digitaal verzamelen, hebben we ondertussen genoeg data ter beschikking om die op grote schaal met elkaar te verbinden en te analyseren. We staan hiermee nog in de prille beginfase, maar zullen die berg data in de toekomst kunnen aanspreken om op een geautomatiseerde manier trends en vaststellingen naar boven te laten komen per sector. We kunnen bijvoorbeeld vergelijken wat de impact is van de stijgende energiekosten op verschillende sectoren. Binnen die bepaalde sectoren kunnen wij dan aanbevelingen gaan doen over zonnepanelen en meteen ook meegeven wat de installatie van zonnepanelen voor andere bedrijven in de sector al heeft opgebracht. Wij hebben ook zicht op welke elektrische wagens ondernemers in bepaalde bedrijfstakken verkiezen en welke kostenverhogende en -verlagende factoren zo’n wagen met zich meebrengt. Dat alles is nog maar het begin van onze kennis. Maar daarvoor moet al die info natuurlijk digitaal beschikbaar zijn.’

 
Dubbel in de prijzen bij de Exact Online Awards ‘22

Marc: ‘Het is onze taak om klanten bewust te maken van de vele voordelen van digitaal boekhouden. Één klant omschreef het prachtig: ‘Jullie James-portaal is zoals mijn iPhone. In het begin stond ik er wat afwachtend tegenover, maar ik hoorde zo’n lovende dingen en kocht er dan toch zelf eentje. Nu kan ik niet meer zonder.’ Zo is het precies met digital accounting.

Het vraagt een bepaalde reflex om elke factuur die binnenkomt meteen te uploaden, maar het is ook een enorme tijdswinst. Iedereen kent de ratrace van de maand of het kwartaal wel, wanneer je documenten samenraapt en op zoek gaat naar die bepaalde onvindbare facturen. En die zoektocht betekent vaak een hap uit je werkdag, klantencontact of nog resterende vrije tijd. Door je documenten onmiddellijk digitaal te verwerken, kan je de vrijgekomen tijd inzetten voor jouw onderneming of gewoon voor jezelf. Plus, je wint er ook nog eens extra inzicht mee. Wanneer je je huidige toestand sneller kan vergelijken met vorige jaren of kwartalen en een realtime overzicht hebt van kosten, leveranciers, openstaande klanten en inkomsten, kan je je processen en financieel management preciezer beheren. Het maakt je opnieuw wendbaar.’

niks invullen hier

“Het vraagt een bepaalde reflex om elke factuur die binnenkomt meteen te uploaden, maar het is ook een enorme tijdswinst.”

Katrien: ‘Wat er nog volgt? We bereiden ons voor op de Europese PEPPOL-factuur, voorzien van een codering die over alle landen heen gebruikt kan worden. Deze manier van factureren is nog niet gangbaar en verplicht, maar wij zijn nu al klaar om dergelijke documenten te verwerken en in onze boekhouding op te nemen. Verder dompelen wij ons ook onder in de blockchaintechnologie die factuurfraude tegengaat.’


Titeca
IT-manager Katrien Naert en business partner & vennoot Marc De Moor

Hoe uit die golf van vernieuwing zich op de werkvloer?

Marc: ‘Ons bedrijf wendbaar maken, dat nemen we letterlijk. Onze digitale mindset en focus op de ruimere noden van de klant zorgt ervoor dat we nog persoonlijker en diepgaander kunnen werken. Bij Titeca hebben we een compleet nieuwe kijk op de takenpakketten van onze medewerkers. In onze wendbare organisatiestructuur, die we op dit moment aan het uitbouwen zijn, vertrekken we vanuit basisrollen die we verder aanvullen met groei- en talentrollen volgens ieders interesses, talenten en sterktes.

De job van Accountant is dus niet meer strikt zoals vroeger, maar zien we nu meer als een duojob. Zo heb je de Accountant-Data-analist, die in zijn of haar basisrol energie krijgt van cijfermatige fundamenten leggen door efficiënte en correcte dataverwerking. En dan is er ook de Accountant-Copiloot, die op basis van de verwerkte cijfers aangiftes gaat analyseren en bespreken. En die klanten van nabij gaat informeren, adviseren en inspireren. Samen zullen die profielen een complementair team vormen om tot een nog impactvollere dienstverlening te komen. En het is ook voor de collega’s een kans om zich nog verder te gaan ontwikkelen in wat zij graag doen en goed kunnen. Door nieuwe competenties aan te leren en aandacht te hebben voor talenten ga je de inzetbaarheid van werknemers gaan verhogen. Niet enkel in je bedrijf, maar ook op de arbeidsmarkt.’

niks invullen hier

“Door medewerkers skills aan te leren die de samenleving nodig heeft, werken we mee aan een duurzame maatschappij.”

Katrien: ‘Wij nemen hen daarbij volop mee in het digitale verhaal, geven alle collega’s de kans om hun vaardigheden aan te scherpen en leren hen skills aan op de werkvloer zelf. Ook daar zijn we wendbaar en stemmen we opleidingen af op wat onze medewerkers op dat moment nodig hebben.’

Marc: ‘In tijden van hevige veranderingen is het als bedrijf belangrijk om je visie, missie en waarden heel strak te bepalen. En dat is precies wat wij gedaan hebben. We zijn productief, proactief en professioneel. Maar vooral persoonlijk. Mede dankzij onze digitale mindset. Omdat onze identiteit en doelstellingen duidelijk zijn voor elke medewerker, weten we allemaal heel goed wie wij zijn, wat ons drijft en waar we als wendbare organisatie naartoe willen. Zo kunnen we een nog betere invulling geven aan de manier waarop we allemaal persoonlijk impact willen maken. Voor onszelf, onze klanten, onze organisatie en de wereld rondom ons. Want door bedrijven te ondersteunen en onze medewerkers de skills aan te leren die de samenleving nodig heeft, werken we mee aan een welvarende en duurzame maatschappij.’

 

Leer jij ook graag nieuwe skills?

Deel je dromen met ons. Bij Titeca mag je écht heel hoog mikken. Wij zijn er als warm team om je de nodige duwtjes in de rug te geven. Ontdek onze vacaturepagina vol boeiende mogelijkheden.