Nieuws  |  

15.07.2020

Aanvraag ondersteuningspremie en nieuwe meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vraag nu de Corona ondersteuningspremie aan!

De huidige coronamaatregelen zorgen voor veel ondernemingen nog steeds voor de nodige exploitatiebeperkingen en omzetdaling. Daarom voorziet Vlaanderen voor ondernemers met een groot omzetvelies in een aanvullende Corona ondersteuningspremie van € 2000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1000. Die premie kan je vanaf vandaag bij VLAIO aanvragen.

Deze ondersteuningspremie is een extra coronapremie voor alle ondernemingen die reeds in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor alle ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Opgelet, je moet deze premie uiterlijk op 15 augustus 2020 aanvragen!

Alle info en het aanvraagportaal vind je terug op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie

 

Nieuwe meldingsplicht bij (her)opname van tijdelijke werkloosheid

De werkgever die vanaf 13 juli voor de eerste maal gebruikt maakt van de tijdelijke werkloosheidsregeling wegens corona-overmacht in zijn onderneming, of zijn werknemers opnieuw op tijdelijke werkloosheid plaatst, moet rekening houden met een aantal nieuwe informatieverplichtingen.

 

Welke verplichtingen rusten op de werkgever?

Ten laatste op de dag die de tijdelijke werkloosheid voorafgaat, moet de werkgever zijn werknemers volgende informatie meegeven:

  • De begin- en einddatum van de tijdelijke werkloosheid.
  • Het aantal dagen waarop de werknemers op tijdelijke werkloosheid wordt gesteld, en in voorkomend geval, het aantal dagen waarop de werknemer prestaties moet leveren binnen deze periode.
  • De formaliteiten die de werknemer moet vervullen om een uitkering te kunnen bekomen (veelal het indienen van een formulier bij de Hulpkas).

 

Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Als de werkgever deze informatieverplichting niet naleeft, dan is hij ertoe gehouden aan de werknemer zijn normale loon te betalen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid die deze kennisgeving voorafgaat.

 

Voor meer informatie hieromtrent kunnen jullie terecht in onze FAQ en ons schema van de steunmaatregelen (update op donderdag).