Nieuws  |  

29.02.2024

De EU-taxonomie: Handleiding voor wat duurzaam is en wat niet

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In het kader van de Europese Green Deal introduceerde de Europese Unie de EU-taxonomie. Deze zal door Europa gebruikt worden als richtlijn bij het investeren in duurzame activiteiten.

Volgend artikel biedt een blik op de EU-taxonomie, waarbij we ingaan op de definitie, de criteria die een activiteit als duurzaam classificeren, de milieudoelstellingen en de concrete impact op jouw onderneming.

 

Wat is de EU-taxonomie?

De EU-taxonomie vloeit voort uit de Green Deal, de overkoepelende maatregel waarbij Europa de doelstelling heeft bepaald om tegen 2050 als eerste continent klimaatneutraal te zijn.

Om deze scherpe doelstellingen te behalen is het van belang dat iedere lidstaat zijn steentje bijdraagt in de verduurzaming van Europa. Om de duurzame transitie te ondersteunen, heeft Europa een enorm budget van meer dan 1.000 miljard EUR uitgetrokken voor investeringen in duurzame activiteiten.

Om het voor ondernemingen duidelijk te maken wanneer een activiteit duurzaam is en om greenwashing te voorkomen, heeft Europa met de EU-taxonomie een kader gedefinieerd voor wat begrepen wordt onder een duurzame activiteit. Je kan de EU-taxonomie vergelijken met een Europese encyclopedie voor duurzaamheid.

De EU-taxonomie beoordeelt duurzaamheid op activiteitniveau, waardoor een bedrijf met verschillende activiteiten zowel duurzame als niet duurzame activiteiten kan hebben. Aan de hand van de EU-taxonomie kan Europa haar investeringsbudget toewijzen aan universeel gedefinieerde duurzame activiteiten.

 

Wanneer is een activiteit duurzaam?

Een activiteit kan enkel als duurzaam omschreven worden wanneer deze voldoet aan 4 criteria:

De activiteit draagt substantieel bij aan minstens één van de zes milieudoelstellingen van de EU-taxonomie (substantial contribution criteria).

 1. Klimaatverandering beperken
 2. Aanpassing aan klimaatverandering
 3. Duurzaam gebruik en bescherming van water
 4. Transitie naar een circulaire economie
 5. Preventie en bestrijding van vervuiling
 6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

De activiteit brengt bij het bijdragen aan één van de milieudoelstellingen geen significante schade toe aan een van de overige vijf milieudoelstellingen van de EU-taxonomie (do no significant harm).

De activiteit voldoet aan minimale sociale garanties, zoals het naleven van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (minimum safeguards).

De activiteit voldoet aan de technical screening criteria opgemaakt door de Europese Commissie (een gedetailleerde beschrijving van de “substantial contribution’ en ‘do no significant harm’ criteria).

 

Wanneer draagt een activiteit bij aan 1 van de 6 milieudoelstellingen?

Een activiteit kan op 3 verschillende manieren bijdragen aan de 6 milieudoelstellingen van de EU-taxonomie:

Door een directe bijdrage aan 1 van de 6 milieudoelstellingen van de EU-taxonomie, bijvoorbeeld:

 • Het opwekken van zonne-energie draagt direct bij aan het beperken van klimaatverandering door de koolstofneutrale productie van elektriciteit.

Door een onrechtstreekse bijdrage aan een milieudoelstelling, bijvoorbeeld:

 • De productie van zonnepanelen zorgt ervoor dat anderen klimaatverandering kunnen beperken door de koolstofneutrale productie van elektriciteit, ondanks dat de eigenlijke productie van de zonnepanelen niet rechtstreeks bijdraagt tot de beperking van klimaatverandering.

Als transitieactiviteiten, waar deze activiteiten het minst schadelijke alternatief zijn en er geen haalbaar alternatief is, mits ze voldoen aan 4 voorwaarden:

 • De activiteit verhindert de ontwikkeling van duurzame alternatieven niet.
 • De koolstofemissies van de activiteit zijn het laagst mogelijke alternatief binnen de sector.
 • De activiteit mag er niet toe leiden dat transitie naar duurzame alternatieven in de toekomst te duur of complex wordt.
 • De technische screening criteria voor de activiteit moeten aantonen dat de transitieactiviteit een haalbaar pad naar klimaatneutraliteit kan bewandelen.

 

Wat is de impact van EU-taxonomie op mijn onderneming?

 

Benieuwd naar de specifieke criteria voor jouw activiteiten? Raadpleeg zeker de tool ter beschikking gesteld door de Europese Commissie waar specifiek per activiteit de EU-taxonomie criteria opgesomd worden.

 

Ben je net zoals wij helemaal pro duurzaamheid? Check dan onze duurzaamheidspagina.

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wil je graag dit onderwerp proactief aanpakken zodat ook jij kan impact maken om een duurzamere wereld te creëren? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!