Nieuws  |  

16.02.2023

Energiecrisis: Ondernemer, maar ook particulier

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Maar niet enkel voor ondernemingen werden er diverse steunmaatregelen in het leven geroepen, ook als particulier voorziet de Federale en Vlaamse overheid een reeks maatregelen om te stijgende energiekosten te counteren. Hieronder geven we je graag nog een overzicht van enkele maatregelen.

 

Federaal

Basispakket energie 

Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021) krijgt in november en december 2022 elke maand een korting op de gasfactuur (135 EUR per maand) en op de elektriciteitsfactuur (61 EUR per maand). Dit zal berekend worden op voorschotfacturen vòòr het einde van het jaar.  

Dit basispakket geldt niet voor wie al recht heeft op een sociaal tarief.  

Er is ook een inkomensgrens om het basispakket te krijgen. Voor alleenstaanden ligt die grens op een netto-belastbaar jaarinkomen van 62.000 EUR en voor koppels op een gezamenlijk netto-belastbaar jaarinkomen van 125.000 euro. Per persoon ten laste komt daar 3.700 EUR bij. Bij personen met een hoger inkomen zal de korting later worden teruggevorderd via de afrekening in de personenbelasting.   

De energieleverancier kent het basispakket automatisch toe via de facturen vóór 1 januari 2023. Als het factuurbedrag lager is dan het bedrag van het basispakket, wordt het resterende bedrag vóór 18 januari 2023 rechtstreeks per overschrijving op de rekening van de begunstigde gestort. 

De federale regering heeft aangekondigd dat dit basispakket Energie ook zal toegekend worden voor januari, februari en maart 2023. 

 

Stookoliecheque 

De stookoliecheque is een eenmalige verwarmingstoelage van 300 EUR die in één keer wordt uitgereikt. Je krijgt de 300 EUR gestort als er bij jou tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 minstens één keer stookolie in bulk werd geleverd voor de verwarming van je woning. Bij meer dan één levering in die periode krijg je de verwarmingstoelage toch maar één keer. 

Iedereen die gedomicilieerd is in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen. Per gezin, gedomicilieerd op hetzelfde leveringsadres, kun je maar één cheque aanvragen. De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteiten) of tweede verblijven. 

De FOD Economie zal de aanvragen controleren en is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de stookoliecheque op het bankrekeningnummer dat je op je aanvraagformulier hebt vermeld.  

De stookolieverdeler kan de premie niet zelf in mindering brengen op de factuur. Je mag het bedrag ook niet afhouden bij de betaling van je leveringsfactuur. 

De FOD Economie zal overgaan tot het uitbetalen van het saldo van 75 € indien je reeds de 225€ gestort kreeg op uw rekening. Dit zal automatisch gebeuren. 

Je kunt de stookoliecheque online aanvragen. Wie geen internettoegang heeft, zal de aanvraag ook op papier kunnen indienen. Dat kan door het online formulier af te drukken of het op te vragen bij jouw stookolieverdeler. Je moet het formulier dan aangetekend versturen naar het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 300 euro, Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel 

 

Uitstel betaling woonkrediet

Onder bepaalde voorwaarden, kan je als particulier bij je bank ook om een betaalpauze vragen van je kapitaalaflossingen van je woonkrediet.

 

Verlaging elektriciteit, aardgas en warmte

Het btw-tarief op gas en elektriciteit wordt definitief verlaagd van 21% naar 6%. De permanente btw-verlaging gaat gepaard met een cliquetsysteem voor accijnzen. Daarbij wordt de fiscale last aangepast bij verhogingen of verlagingen van de energieprijs, om zo de energiefactuur de stabiliseren. Er wordt hiervoor een onderscheid gemaakt tussen het basisverbruik en het meerverbruik. Als de prijzen boven een bepaald plafond komen, dalen de accijnzen voor het basispakket.   

 

Betalingstuitstel inkomstenbelasting

Inzake inkomstenbelasting (personenbelasting en belasting niet-inwoners) wordt een betalingsuitstel van twee maanden voorzien voor de verschuldigde belasting met betrekking tot aanslagjaar 2022.  Het betalingsuitstel automatisch toegekend. 

Aanslagbiljetten in de personenbelasting en belasting niet-inwoners die voor 14 november 2022 naar de belastingplichtigen werden verstuurd zullen echter nog steeds melding maken van een betalingstermijn van twee maanden in plaats van vier maanden. Ook hier is de betalingstermijn van vier maanden echter weldegelijk reeds van toepassing. 

Alle aanslagbiljetten die na 14 november verstuurd worden zullen automatisch melding maken van de verlengde betalingstermijn van vier maanden. 

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!