Nieuws  |  

6.04.2023

De familiale opvolging van jouw onderneming

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In de komende weken nemen we je graag mee door enkele belangrijke tips & aandachtspunten over de overdracht van jouw familiebedrijf. 

Zit jij met vragen over de familiale opvolging van jouw bedrijfsoverdracht? Schrijf je dan nu in voor onze Titeca Pro Academy!

 

Hot topic

Het familiebedrijf en de, al dan niet familiale, opvolging en overdracht ervan…

In de (vak)pers verschijnen de laatste tijd heel wat bijdragen waarin diverse aspecten van dit proces aan bod komen. (Familiale) bedrijfsoverdracht en samenwerking is dan ook een hot topic, en met reden als je weet dat meer dan 40% van de familiebedrijven in België geleid wordt door een bedrijfsleider die 55 jaar of ouder is.

 

Ook Titeca biedt begeleiding…

Deze cijfers hebben noodzakelijkerwijze tot gevolg dat meer dan 40% van de familiebedrijven binnen een tijdspanne van max. 10 jaar de opvolging geregeld moet hebben. Ook bij Titeca voelen we dan ook de nood tot het creëren van meer bewustwording bij onze klant-ondernemer en het doorbreken van bepaalde taboes en misverstanden die circuleren over dit onderwerp. Als je weet dat het doorlopen van een dergelijk traject gemakkelijk maanden tijd in beslag neemt, is het immers geen overbodige luxe om hier op tijd advies en begeleiding voor in te winnen.

De afgelopen weken en maanden zijn ook vanuit onze organisatie verschillende publicaties verschenen omtrent (familiale) bedrijfsoverdracht. Zo belichtten we in onze podcast “Wat Als”, onze bijdrages in Business Vlaanderen en VOKA Magazine, en eerder gepubliceerde artikels reeds diverse aspecten die een mogelijk struikelblok vormen bij een proces van (familiale) bedrijfsoverdracht. In deze bijdragen komen vooral zaken aan bod die een rol spelen in het kader van een reeds lopend traject of eens het idee om een traject te doorlopen reeds gerijpt is bij de overdrager.

 

… op maat van elke onderneming

Met dit artikel nemen we een stap terug in de tijd en willen we stilstaan bij de fase die daaraan voorafgaat. In de praktijk ondervinden we immers bij veel ondernemers een zekere drempel om hiermee aan de slag te gaan en een traject op te starten.

Niet alleen is er de – overigens onterechte – vrees voor het aangaan van een confrontatie met de volgende generatie, daarnaast leeft bij veel ondernemers ook de perceptie dat het doorlopen van een overdrachtstraject zeer duur is en enkel weggelegd is voor grote ondernemingen (grote vermogens) of complexe structuren.

Bij de kmo’s met een meer eenvoudige structuur waar de kinderen sowieso op nauwe wijze betrokken zijn bij het bedrijf, heerst bovendien vaak de misvatting dat missie, visie, werkwijze, toekomststrategie en zo meer voor iedereen duidelijk zijn en dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Niet nodig dus om veel tijd en geld te spenderen aan diepgaande gesprekken en het verankeren van bepaalde afspraken, want “de kinderen kennen het bedrijf”, “het loopt nu ook allemaal goed” en “het is toch logisch dat ze het bedrijf overnemen, ze werken er nu ook al in”.

Niets is echter minder waar. Het gesprek aangaan met de volgende generatie en bepaalde zaken expliciet uitspreken is evenzeer een noodzaak voor kmo’s, ongeachte hun omvang, dan voor grote ondernemingen en complexe structuren. Het enige verschil tussen beide is in essentie de wijze waarop en de vorm waarin het resultaat van de gevoerde gesprekken wordt vastgelegd. Dit kan gaan van het uitwerken van een verregaande controlestructuur (zoals bv. een STAK), waar de toekomstige werking en alle richtlijnen gedetailleerd worden uitgewerkt tot een eenvoudig familiaal charter waarin de visie, missie en meest essentiële afspraken worden vastgelegd. Het proces op zich daarentegen is in beide gevallen – en alle mogelijke bedrijven die zich tussenin bevinden – even essentieel om tot een geslaagde bedrijfsoverdracht te komen.

 

Durf de stap te zetten

De boodschap die we met dit artikel willen meegeven, is dan ook dat elke onderneming van eender welke omvang gebaat is met een begeleid overnametraject. Laat je dan ook niet afschrikken door wat je soms leest in de pers, denk niet dat dit enkel weggelegd is voor grote ondernemingen of uiterst vermogende families en staar je niet blind op het feit dat de dossiers waarover geschreven wordt in de pers soms diegenen zijn waar er gewerkt wordt met complexe en gesofisticeerde structuren. Wees je er daarentegen van bewust dat er een ganse waaier aan mogelijkheden is om een begeleid traject te volgen op maat van jouw familie en van jouw onderneming.

Durf dan ook de vraag naar advies en begeleiding stellen, het zal sowieso een enorme meerwaarde opleveren.

 

familiale overdracht

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!