Nieuws  |  

27.10.2022

Een gebouw verkopen dat dateert van voor 2001? Niet zonder het asbestattest

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Ben je eigenaar van een gebouw gelegen in het Vlaamse Gewest waarvan de bouw dateert van voor 2001 en wens je dit over te dragen? Dan ben je vanaf 23 november 2022 verplicht om een asbestinventaris te laten opmaken om zo een asbestattest te kunnen verkrijgen.

 

Wat is dat nu weer?

Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn en daarom werkt zij een aantal regels uit om de Vlaamse gebouwen stapsgewijs asbestveilig te maken. Lees meer hierover in ons eerder artikel.

Een stap in die richting is het verplicht maken van een asbestattest bij de overdracht van woningen en andere gebouwen (kantoorgebouw, overheidsgebouw, etc.) gelegen in het Vlaamse Gewest, met een bouwjaar van voor 2001 en die een oppervlakte hebben van 20m² of meer.

Voldoet jouw pand aan deze voorwaarden, dan zal je als verkoper/overdrager een beroep moeten doen op een gecertificeerd asbestdeskundige die van jouw gebouw een asbestinventaris komt opmaken. Na het verzamelen van de nodige informatie en een plaatsbezoek, zal de deskundige zijn bevindingen overmaken aan OVAM en een attest aanvragen. Na ontvangst bezorgt hij dit attest en zal je dit als eigenaar ook zelf kunnen raadplegen via de woningpas.

Het asbestattest informeert jou als eigenaar over welke materialen mogelijk asbest bevatten en geeft advies hoe deze asbestveilig kunnen worden verwijderd. Dit attest is tien jaar geldig.

 

Waar vind ik een asbestdeskundige, hoeveel kost zo’n attest en vooral hoelang duurt dat?

Op de website van de Vlaamse overheid kan je een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen raadplegen.

De asbestdeskundige is vrij in het bepalen van de prijs van de asbestinventarisatie maar moet zich wel houden aan de richtlijnen die hiervoor zijn bepaald. De meeste deskundigen vragen een prijs tussen de 400 EUR à 500 EUR, maar deze prijs kan hoger zijn aangezien dit ook afhankelijk is van de grootte van de woning en het aantal staalnames die de deskundige dient af te nemen.

De duurtijd van het aanvragen van dergelijke inspectie is voornamelijk afhankelijk van de te onderzoeken ruimtes. Geschat wordt dat de inspectie zelf een 3-tal uur vraagt, maar de tijd tussen het aanvragen van het attest en het verkrijgen is op vandaag nog niet gekend. Tijdig een asbestdeskundige inschakelen, is hier dus de boodschap.

 

Vanaf wanneer en in welke gevallen?

Het asbestattest is nodig voor alle onderhandse verkoopovereenkomsten alsook voor (wederkerige) koop- en verkoopbeloften die ondertekend zijn vanaf 23 november 2022. Wordt de verkoopovereenkomst ondertekend voor 23 november 2022, dan is geen asbestattest nodig, ook niet als de akte wordt verleden na 23 november 2022.

Is er geen voorafgaande onderhandse overeenkomst maar ga je meteen over tot de notariële akte, dan geldt de verplichting voor de notariële akten die verleden worden vanaf 23 november 2022.

De verplichting geldt niet alleen bij de verkoop van een gebouw maar ook voor andere overdrachten van vastgoed zoals het vestigen of de overdracht van een erfpacht of een opstal, het vestigen van een vruchtgebruik, de inbreng in een vennootschap, een schenking, een fusie of splitsing waarbij het vastgoed overgaat van de ene vennootschap naar de andere, etc.

Naar analogie met de onderhandse verkoopovereenkomst moet er bij het ondertekenen van een voorstel tot fusie of splitsing een asbestattest aanwezig zijn als het voorstel dateert van na 23 november 2022; dateert het voorstel van voor 23 november 2022, dan moet er geen asbestattest beschikbaar zijn, ook al wordt de akte verleden na 23 november 2022.

Wanneer vastgoed overgaat via erfenis, is geen asbestattest vereist.

Ben je eigenaar van een appartement, dan moet je enkel een asbestattest met betrekking tot het appartement zelf bezitten. Voor de gemeenschappelijke delen zal pas een asbestattest vereist zijn vanaf 1 mei 2025.

 

Wat indien er asbest aanwezig is?

Indien zou blijken dat er inderdaad asbest aanwezig is in jouw pand, bestaat vandaag geen verplichting om het asbest ook daadwerkelijk te verwijderen. Het asbestattest wenst jou (voorlopig) louter te informeren en te adviseren. Let wel: er bestaat op heden wel al een verwijderingsplicht voor overheden en publieke instanties.

 

Wat als je geen asbestattest laat opstellen?

Indien er geen asbestattest voorligt, kan diegene die verwerft de nietigheid vorderen van de overdracht.

 

Wat brengt de toekomst?

Verder voorziet de regering dat uiterlijk op 31 december 2031 elke eigenaar van een pand in het Vlaamse Gewest waarvan het bouwjaar dateert van voor 2001, een asbestattest moet kunnen voorleggen, los van enige verhuur, verkoop of andere overdracht. Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001, moet je dus vanaf 2032 beschikken over een asbestattest en zal je een kopie moeten kunnen voorleggen aan je huurder.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!