Nieuws  |  

24.02.2022

Gewijzigde wetgeving inzake doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen personeel

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Zoals we al zeer kort aanhaalden in een vorig nieuwsartikel, kondigde de federale overheid eind vorig jaar aan nieuwe regels in te zullen voeren die oneigenlijk gebruik van de doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving  van een werknemer dienen tegengaan.

Sinds 1 januari 2022 zijn deze nieuwe regels van kracht. De nieuwe regelgeving inzake doelgroepvermindering wijzigt drastisch het systeem van de zogenaamde ‘RSZ-korting’ die je als werkgever kan genieten op de eerste zes werknemers die je aanwerft, en maakt het aanwerven van (nieuw) personeel hoe dan ook duurder.

Concreet verandert vanaf 2022 het volgende:

  • De vrijstelling voor een eerste aanwerving wordt begrensd op 4.000,00 EUR per kwartaal.
  • In een groep vennootschappen (technische bedrijfseenheid) wordt het activeren van nieuwe doelgroepverminderingen sterk beperkt.

Hieronder gaan we iets dieper in op deze wijzigingen.

 

Beperking op de RSZ-vrijstelling bij eerste aanwerving

Waar men vroeger van een onbeperkte patronale RSZ-vrijstelling kon genieten op een eerste aanwerving, zal vanaf het eerste kwartaal 2022 deze ‘RSZ-korting’ geplafonneerd worden tot een bedrag van maximaal 4.000 EUR per kwartaal.

Dit betekent concreet dat zodra een werknemer meer dan ongeveer 5.333 EUR bruto per maand verdient (waarop gemiddeld genomen 25% patronale bijdragen zijn verschuldigd), de werkgever geen RSZ-korting meer zal krijgen op het gedeelte van het loon dat dit bedrag overstijgt.

De beperking voor de eerste aanwerving blijft wel nog steeds onbeperkt in de tijd gelden, net zoals voorheen ook het geval was. Voor de tweede tot en met zesde aanwerving wijzigt er niets: voor deze werknemers is de vrijstelling nog steeds beperkt tot 13 kwartalen.

 

Verstrenging toepassing RSZ-korting in technische bedrijfseenheden (TBE)

Tot voor kort konden werkgevers die personeel in meerdere verbonden vennootschappen tewerkstelden (in het vakjargon ‘een technische bedrijfseenheid’ genoemd) in elk van deze vennootschappen de doelgroepvermindering toepassen. Dit oneigenlijk (of creatief – zo je wil) gebruik van de doelgroepverminderingen wordt voortaan uitgesloten.

In zogenaamde “simultane” technische bedrijfseenheden, zijnde vennootschapsgroepen die op vandaag met elkaar verbonden zijn (denk bv. aan moeder-dochtervennootschappen die een gemeenschappelijke koers varen), zal men voortaan slechts doelgroepverminderingen kunnen activeren op niveau van de groep. Concreet betekent dit dat er maar een doelgroepvermindering toegepast kan worden op de eerste zes aanwervingen van de gehele groep, en dus niet meer op de eerste zes aanwervingen binnen elke vennootschap van de groep.

  • Bijvoorbeeld: vennootschap X en vennootschap Y maken deel uit van dezelfde groep en vormen dus samen een simultane TBE. Indien vennootschap X één werknemer heeft aangeworven, en een doelgroepvermindering geniet op deze eerste aanwerving, zal vennootschap Y niet nogmaals deze doelgroepvermindering op de eerste werknemer kunnen genieten wanneer ook zij zou beslissen om een nieuwe werknemer aan te werven. Vennootschap Y zal daarentegen wel een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een tweede werknemer kunnen genieten.

In zogenaamde ‘historische’ technische bedrijfseenheden, zijnde ondernemingen die elkaar opvolgen (denk bijvoorbeeld aan een eenmanszaak die personeel tewerkstelt, maar zich vervolgens omvormt tot een BV en het personeel in deze BV inbrengt), kan er daarentegen wél in elk van de rechtspersoon-werkgevers onder bepaalde specifieke voorwaarden een doelgroepvermindering geactiveerd worden.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je toch een gesprek over de impact van deze wijzigingen op jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met een Titeca Pro Expert!