Nieuws  |  

19.10.2023

Het begrotingsakkoord 2024: wat moet jij als ondernemer weten?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op 9 september 2023 werd een compromis bereikt over het begrotingsakkoord 2024. In dit artikel bundelen we de belangrijkste wijzigingen.

 

Sociaalrechtelijk

Uitbreiding en herziening van de flexi-jobs

Gelet op de huidige krapte op de Belgische arbeidsmarkt is het inschakelen van flexi-jobbers voor heel wat ondernemers dé oplossing bij uitstek.

Tot voor kort waren flexi-jobs enkel mogelijk in o.a. de horeca, supermarkten, kleinhandel… Met het begrotingsakkoord wordt het aantal sectoren fors uitgebreid. Concreet zal je als werkgever – naast de 10 huidige sectoren – ook flexi-jobs kunnen inschakelen in volgende sectoren:

 1. Voedingssector
 2. Land- en tuinbouwsector
 3. Immosector
 4. Verhuissector
 5. Autosector
 6. Bussen en autocars
 7. Uitvaartsector
 8. Rijscholen
 9. Eventsector
 10. Onderwijs
 11. Kinderopvang
 12. Publieke sport- en cultuursector.

Gezien de uitbreiding van het flexi-jobstatuut politiek moeilijk lag, koppelt de regering hier ook een aantal extra voorwaarden aan:

 • De sectorale barema’s die gelden voor gewone werknemers moeten gerespecteerd worden (uitgezonderd in de horecasector), waardoor het minimumloon voor flexi-jobs hoger komt te liggen.
 • Er komt een inkomensplafond van ±12.000 EUR per jaar (omgerekend komt dit neer op zo’n 500 uur per jaar). Verdien je toch meer, dan zal je voor dat extra bedrag geen fiscaal gunstige behandeling meer genieten. Voor gepensioneerden komt er echter geen plafond: zij kunnen onbelast bijverdienen zonder limiet.
 • De RSZ-bijdrage die je als werkgever op het flexi-loon betaalt zal stijgen van 25% naar 28%.

 

Hogere minimumlonen

Door de sociale partners werd eerder al beslist om het zgn. “gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen” (GGMMI) stapsgewijs te verhogen, maar dit akkoord moest nog door de regering uitgevoerd worden. Op 1 april 2022 steeg het minimumloon voor de eerste keer. Vanaf 1 april 2024 zal dit voor een tweede keer stijgen met 50 EUR netto per maand.

Om de extra kost voor jou als werkgever wat te drukken, heeft de regering bijkomend beslist om de loongrenzen van de structurele vermindering aan te passen. Concreet zal je als werkgever een bijkomende zgn. ’lage-lonenkorting‘ krijgen op jouw patronale RSZ-bijdragen.

 

Verhoging activeringsbijdrage

Verder wordt de activeringsbijdrage ook aangescherpt door de regering. Met de activeringsbijdrage wil de overheid vermijden dat werkgevers (te veel) werknemers in dienst houden, terwijl ze hen vrijstellen van prestaties. Dergelijke bijdrage wordt verhoogd om zo het ontradend effect verder te versterken.

 

Verhoging premie gedeeltelijke werkhervatting

Tot slot heeft de regering ook ingezet op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Wanneer je als werkgever een arbeidsongeschikte werknemer opnieuw progressief tewerkstelt, kan je vanaf 1 januari 2024 aanspraak kunnen maken op een werkhervattingspremie van 1.725 EUR in plaats van de vroegere 1.000 EUR.

 

Fiscaal

Btw bij afbraak en heropbouw

Een grondige hervorming komt er inzake het btw-tarief voor sloop en heropbouw. Voor particulieren blijft dit 6%. Maar de inperking van het toepassingsgebied heeft verregaande gevolgen voor wie beroep doet op een bouwpromotor / projectontwikkelaar. Meer hierover in ons eerder gepubliceerde artikel.

 

Btw bij energiezuinige woningen

Om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig te maken, werd ook de btw op de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verlaagd naar 6%. Deze maatregel loopt echter af eind dit jaar.

 • De regering besliste immers om enkel voor warmtepompen het verlaagd btw-tarief van 6% met een jaar te verlengen.
 • De btw op de installatie van zonnepanelen bedraagt vanaf 1 januari dus opnieuw 21%.

Opgelet, bovenstaande geldt enkel voor woningen jonger dan 10 jaar (met inbegrip van nieuwbouwwoningen). Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat op heden al een 6%-regime, en dat blijft ongewijzigd.

 

Registratierecht voor erfpacht en opstal

Naast de btw-wijzigingen brengt het begrotingsakkoord ook een belangrijke wijziging mee op het vlak van het evenredig registratierecht voor erfpachten en opstallen. Waarbij het huidige tarief van 2% opgetrokken zal worden naar 5%. Projectontwikkelaars die een opstalconstructie opzetten om zo het project gesplist te verkopen zullen dus extra aandachtig moeten zijn bij hun budgettering.

 

Professionele diesel

Daarnaast vermindert vanaf 1 januari 2024 het bedrag van de terugvorderbare accijnzen voor professionele diesel met 10 EUR per 1.000 liter. Opnieuw een maatregel die zwaar zal wegen op de bouwsector.

 

Alle bovenstaande maatregelen moeten echter nog in wettekst gegoten worden. Van zodra we meer details hebben, houden we je uiteraard op de hoogte.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!