Nieuws  |  

21.10.2022

Overweeg je een huurindexatie? Controleer eerst je EPC-label

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het Vlaamse Parlement heeft recent beslist om de huurprijzen van huurwoningen die in Vlaanderen gelegen zijn en die slecht geïsoleerd zijn, te bevriezen. Concreet houdt dit in dat de huurprijs van een energieverslindende woning een jaar lang niet geïndexeerd mag worden. Ook voor huurwoningen waar er nog geen EPC aanwezig is, geldt deze maatregel. Wij geven jou alvast een antwoord op de meest gestelde vragen. 

 

Mag je als verhuurder jaarlijks een huurindexatie toepassen?

Als verhuurder mag je de huurprijs van jouw huurwoning in principe jaarlijks een huurindexatie toepassen aan de hand van een berekeningsformule, zodat de huurprijs aangepast wordt aan de kosten van het levensonderhoud. De mogelijkheid tot indexatie hoeft daarom niet uitdrukkelijk te worden opgenomen in de huurovereenkomst: de huurwetgeving voorziet dat je als verhuurder kan indexeren, tenzij dit expliciet uitgesloten is in de huurovereenkomst.  

 

Wat is het energieprestatiecertificaat en wanneer is het verplicht? 

Het al dan niet mogen indexeren wordt sinds 1 oktober 2022 tijdelijk gekoppeld aan het energiepeil van jouw huurwoning, met name aan het energie-label dat terug te vinden is op het energieprestatiecertificaat (EPC). Een EPC is een document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een gebouw. Dit certificaat moet verplicht aanwezig zijn bij verkoop of bij verhuur van residentiële (woningen, appartementen, studio’s) en kleine niet-residentiële gebouwen (winkel, horecazaak,…) alsook bij het vestigen van een erfpacht of opstalrecht.  

Sinds 1 januari 2019 is het EPC in een nieuw jasje gestoken en vermeldt ze naast een kerngetal, ook een label, namelijk van A (energiezuinig) t.e.m. F (energieverslindend). Een EPC is tien jaar geldig. Bij verkoop moet de verkoper een EPC opgemaakt onder de nieuwe lay-out kunnen voorleggen aan de koper. Voor verhuur mag nog een ‘oude’ EPC gebruik worden. 

Heb je een EPC dat opgemaakt is onder de oude lay-out, dan kunnen de kWh/m² omgezet worden naar volgend label: 

  • minder dan 0 kWh/(m² jaar) = label A+ 
  • tussen 0 en 100 kWh/(m² jaar) = label A 
  • tussen 100 en 200 kWh/(m² jaar) = label B
  • tussen 200 en 300 kWh/(m² jaar) = label C 
  • tussen 300 en 400 kWh/(m² jaar) = label D 
  • tussen 400 en 500 kWh/(m² jaar) = label E 
  • hoger dan 500 kWh/(m² jaar) = label F 

 

Met welk EPC-label mag ik niet meer indexeren? 

EPC-label E of F  Niet indexeren 
EPC-label D  Een huurindexatie mag, maar slecht voor 50% 
EPC-label A, B of C  Geen beperkingen, huurindexatie mag 
Geen EPC aanwezig  Niet indexeren 

 

Geldt deze maatregel voor alle types van huur? 

Het gaat enkel om woningen waar de huurder de hoofdverblijfplaats vestigt, dus om woninghuurovereenkomsten, afgesloten voor 1 oktober 2022. Dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld tweede verblijven of studentenhuisvestigingen. Verhuur je bijvoorbeeld een magazijn of een handelszaak, dan mag je een huurindexatie toepassen, overeenkomstig je huurovereenkomst. 

 

Hoelang geldt deze maatregel? 

Het gaat om een tijdelijke bevriezing: deze maatregel is van toepassing op huurovereenkomsten gesloten vóór 1 oktober 2022 en geldt voor een jaar, zijnde van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. De geïndexeerde huurprijs wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor, zodat de huurindexatie alleen rekening houdt met het indexatiecijfer van dat moment, zonder dat de gestegen index uit de periode 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 in aanmerking genomen wordt.  

 

Wat als ik renoveer?  

Renoveer je en verbeter je de score naar minstens een label D – of – had je nog geen EPC voor je huurwoning en blijkt na opmaak van een EPC dat je minstens een label D hebt, dan mag je alsnog een huurindexatie toepassen: de helft als het gaat om label D en volledig indien het gaat om een betere score. 

Als verhuurder  kan je er dus voor opteren om je woning meer energiezuinig te maken. Gaat het om een appartement in een appartementsgebouw, waar er verschillende mede-eigenaars zijn, dan is het soms minder evident om tot een consensus te komen gezien beslissingen samen met de andere eigenaars genomen moeten worden (vereniging van mede-eigenaars) en dit telkens met een bepaalde meerderheid, afhankelijk van de soort beslissing die genomen moet worden. 

Energetisch renoveren betekent natuurlijk ook eerst investeren. De Vlaamse overheid voorziet daarom in een reeks steunmaatregelen, meer info hierover kan je terugvinden in dit artikel 

 

Hoe zal de overheid controleren? 

De overheid zal toezien op de naleving van deze regels, maar de controle zal vooral moeten komen vanuit de huurder zelf. Als de verhuurder ten onrechte een huurindexatie toepast, is een huurder niet verplicht om dit te betalen.  

Vragen na het lezen van dit artikel? Aarzel niet om hier contact op te nemen met één van onze Titeca Pro Experten