Nieuws  |  

19.06.2020

Nieuwe steunmaatregel: de ondersteuningspremie

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sinds de start van de coronacrisis regent het premies. De Vlaamse regering introduceerde onder meer de hinderpremie, de sluitingspremie en de compensatiepremie. Zopas werd de hinderpremie verlengd en werd de ondersteuningspremie aangekondigd.  Niet meer helemaal mee in het premiegebeuren?  Geen nood, hieronder zetten we de voornaamste Vlaamse premies nog eens op een rijtje.

 

1. De corona hinderpremie

De hinderpremie werd meteen bij de start van de coronacrisis aangekondigd en is bestemd voor ondernemingen die verplicht hun fysieke locatie moesten sluiten wegen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Deze premie valt uiteen in twee delen: een forfaitaire premie van 4.000 euro (de eigenlijke hinderpremie) voor alle ondernemingen die tijdens de lockdown moesten sluiten en een extra premie van 160 euro (de zogenaamde sluitingspremie) voor elke  bijkomende sluitingsdag na 6 april.

Normaal gezien liep de hinderpremie af op 12 juni maar intussen heeft de Vlaamse Regering beslist om de aanvraagtermijn te verlengen voor wie nog steeds gesloten moet blijven (wellnesscentra, bioscopen, discotheken, zwembaden,…).  Deze ondernemingen blijven recht hebben op de sluitingspremie van 160 euro per dag tot hun fysieke locatie kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

De hinderpremie kan nog tot 30 juni aangevraagd worden.

 

2. De corona compensatiepremie

De compensatiepremie werd in april aangekondigd en is bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten (en dus niet voor de hinderpremie in aanmerking komen) maar hun exploitatie door de coronamaatregelen sterk beperkt zagen en daardoor zwaar omzetverlies leden.

Als deze ondernemingen kunnen aantonen dat ze in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling van minstens 60% kenden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maken ze aanspraak op een forfaitaire premie van 3.000 euro (zelfstandigen in bijberoep 1.500 euro).

Ook de compensatiepremie kan nog tot 30 juni aangevraagd worden.

 

3. De corona ondersteuningspremie

De beperkende maatregelen van de Veiligheidsraad treffen nog steeds veel ondernemingen. Zeker de sector van de evenementen heeft het zwaar te verduren. Recent heropgestarte bedrijven en heropende winkels moeten nog altijd capaciteitsbeperkingen naleven en lijden hierdoor zware omzetverliezen.  Daarom roept de Vlaamse regering nu nog een derde coronapremie in het leven: de ondersteuningspremie.

Deze extra premie geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie evenals voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca om de periode van 8 juni tot 8 juli.

Daarnaast moet de onderneming ook effectief de activiteiten heropgestart hebben.

De ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro (zelfstandigen in bijberoep 1.000 euro).

Deze corona ondersteuningspremie kan pas vanaf de tweede helft van juli aangevraagd worden tot uiterlijk 15 augustus.

Voor een overzicht van de voornaamste federale én gewestelijke steunmaatregelen kan je steeds ons schema raadplegen.