Nieuws  |  

19.01.2023

De vernieuwde overbruggingslening: alles wat jij moet weten

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

VLAIO lanceerde op 3 januari 2023 de verruimde overbruggingslening, een Vlaamse steunmaatregel met als doel om liquiditeitsnoden veroorzaakt door de Oekraïnecrisis, stijgende energiekosten en toename van het algemene prijsniveau op te vangen.

 

Bij deze verruimde regeling kunnen voortaan zowel kmo’s als grote ondernemingen een overbruggingslening aanvragen. De verruimde overbruggingslening kan aangevraagd worden tot en met 15 december 2023. Indien het voorziene budget op is voor 15 december 2023 zal aanvragen niet langer mogelijk zijn.

De overbruggingslening kan aangevraagd worden vanaf een minimumbedrag van 10.000 EUR tot en met een maximum van 2.000.000 EUR. Voor aanvragen vanaf 400.000 EUR zijn een financieel plan en een cashplanning vereist als bijkomende staving. Voor aanvragen kleiner dan 400.000 EUR is de noodzakelijkheid van deze bijkomende documenten dossierafhankelijk.

Ter staving van de overbruggingslening dienen facturen met een factuurdatum vanaf 1 augustus 2022 voorgelegd te worden. VLAIO aanvaardt onder meer facturen die betrekking hebben op de aankoop van handelsgoederen, investeringsfacturen en doorlopende vaste kosten. Facturen met betrekking tot lonen of tussen verbonden ondernemingen komen niet in aanmerking als staving voor de overbruggingslening.

De aanvrager heeft de mogelijkheid om een overbruggingslening aan te vragen met een looptijd van 3 jaar of 5 jaar met maandelijkse terugbetalingen. De eerste 2 jaar van deze looptijd wordt de terugbetaling van het kapitaal van de overbruggingslening vrijgesteld, voor de terugbetaling van rente wordt geen vrijgestelde periode voorzien. De rentevoet van de overbruggingslening bedraagt naargelang de grootte van de aanvragende onderneming en de looptijd van de overbruggingslening minimum 2% en maximum 3,5%.

Volgende types ondernemingen komen niet in aanmerking:

  • Ondernemingen in moeilijkheden
  • Ondernemingen met RSZ-, of btw- of bancaire achterstallen
  • Ondernemingen die onvoldoende terugbetalingscapaciteit hebben
  • Ondernemingen verbonden met een onderneming die niet in aanmerking komt

 

Denk je dat jouw onderneming hier een beroep op kan doen? Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!