Nieuws  |  

14.06.2022

Steun voor nieuwe zonnepanelen en windturbines op land

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Via de periodieke oproepen van de ‘Call groene stroom’ kan steun aangevraagd worden voor nieuwe PV-installaties en nieuwe windturbines op land. 

Vanaf 14 juni 2022 staat er opnieuw een oproep open.  Wie geïnteresseerd is moet wel snel zijn want de call sluit al op 28 juni 2022 terug af.  

 

Voor wie?

Zowel particulieren, verenigingen als ondernemingen kunnen aanspraak maken op steun binnen deze call. 

 

Voor wat?

Er komen verschillende types installaties in aanmerking voor steun: 

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW, ook wel ‘overige PV-installaties’ genoemd; 
  • drijvende zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW; 
  • zonnepanelen op “marginale gronden” (bermen en gesloten stortgebieden niet bestemd als natuur- of landbouwgebied) met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW.  
  • een nieuwe windturbine op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW, met maximaal één windturbine per aanvraag.  

Er kan enkel steun worden aangevraagd voor nieuwe installaties die niet in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten. Een nieuwe installatie is een installatie die nog niet geïnstalleerd is. Er mogen dus nog geen aankopen of onomkeerbare contractuele verbintenissen aangegaan zijn voor het plaatsen van de geplande installatie tot het moment dat je weet dat je steunaanvraag is aanvaard. 

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten.  Komen niet in aanmerking voor steun: 

  • exploitatiekosten en -baten 
  • engineeringskosten 
  • kosten vergunningsaanvragen 

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid. 

De aanvrager moet een project indienen dat aan alle voorwaarden voldoet, moet aangeven hoeveel financiële steun het project aanvraagt en moet de verwachte energieopbrengst van de geplande installatie uitrekenen met behulp van de PVGIS-software (voor zonnepanelen) of de aangeleverde rekentool (voor windturbines).  Gezien de techniciteit van de aanvraag kan je best de hulp van je leverancier inroepen. 

De projecten worden oplopend gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst over de levensduur van de installatie. Het project met de laagste verhouding van de aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst staat dus het best gerangschikt. Volgens deze rangschikking worden de projecten gesubsidieerd tot het budget van de call uitgeput is. 

De tweede call voor 2022 staat open van 14 juni om 09u00 tot 28 juni om 16u00. 

Er wordt ook een derde call gepland in het najaar (van 13 tot 27 oktober) waaraan we jou tijdig zullen herinneren.

 

Meer weten? 

Voor de aanvraagprocedure en andere bijkomende informatie over deze oproep, kan je terecht op het hierboven reeds vermelde energieportaal va de Vlaamse Overheid of bij onze subsidie expert.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!