Nieuws  |  

24.11.2021

Telewerkaangifte mogelijk vanaf vandaag

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De RSZ gaf intussen meer informatie over de verplichte telewerkaangifte (zie ons eerder artikel op onze website van vrijdag 18 november 2021). We vatten de belangrijkste punten alvast samen hieronder:

  • Elke maand zullen werkgevers voor alle personen die bij hen werken een (elektronische) telewerkaangifte moeten uitvoeren van (i) het totaal aantal personen werkzaam in de onderneming en (ii) het aantal personen werkzaam waarvoor telewerk niet mogelijk is. Hou steeds rekening met alle personen die in je bedrijf werken: zowel werknemers, zelfstandigen op structurele basis, uitzendkrachten, etc.
  • Heeft de werkgever meerdere vestigingen, dan moet de aangifte per vestigingseenheid gebeuren;
  • Elke aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste dag van elke maand en gebeurt uiterlijk de 6de kalenderdag van die maand. Voor de maand november zal dat gaan over de situatie op 24 november, die uiterlijk op dinsdag 30 november zal moeten worden geregistreerd. Voor januari is dat de situatie op 3 januari die uiterlijk 6 januari moet worden ingediend. Zijn er geen wijzingen voor de volgende maanden, moet er geen nieuwe aangifte gebeuren;
  • Uitzondering op de telewerkaangifteplicht geldt voor (i) KMO’s die structureel minder dan 5 mensen tewerkstellen (ongeacht zelfstandigen, werknemers), en (ii) bepaalde specifieke sectoren (politiediensten, onderwijssector, gezondheidszorg, etc.).

Voor meer informatie over deze verplichte telewerkaangifte verwijzen we graag naar de webpagina van de RSZ zelf.

Vanaf vandaag kan je de aangifte hier doen.

Heb je vragen over de telewerkaangifte? Contacteer ons dan hier.