Nieuws  |  

6.02.2024

Wat moet jij weten over het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Wat is het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), waarom werd het in het leven geroepen en welke actie is nu vereist van jou als ondernemer?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism werd ingevoerd op 1 oktober 2023 en heeft als doel gelijke CO2-prijzen toe te kennen aan goederen geproduceerd binnen de EU en goederen geïmporteerd van buiten de EU. Het CBAM wil hiermee zogenaamde koolstoflekkage zo sterk mogelijk beperken. Koolstoflekkage ontstaat wanneer bedrijven hun productie overbrengen naar landen met minder strenge klimaatregels om kosten te besparen, waardoor de inspanningen van Europa om CO2-uitstoot in te perken ondermijnd worden.

Een importeur zal door de invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism een heffing betalen op de invoer van bepaalde goederen van buiten de EU die gelijkgesteld wordt aan de heffing op binnenlandse industrieën via het EU Emissions Trading System (EU ETS). Concreet worden op deze manier concurrentiële voordelen door het minder strikt naleven van klimaatnormen weggewerkt, waardoor er opnieuw sterker kan ingezet worden op het klimaat.

 

Onevenwicht tussen productiekost binnen en buiten EU

(situatie voor invoering CBAM)

CBAM visual

 

Evenwicht tussen productiekost binnen en buiten EU

(situatie na invoering CBAM)

CBAM visual

 

Hoe kwam het CBAM tot stand?

In het kader van verduurzaming heeft Europa zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2030 haar CO2-uitstoot te reduceren met minstens 55% vergeleken met het basisjaar 1990. Het overkoepelende pakket dat hiervoor in het leven werd geroepen is het zogenaamde “fit for 55” pakket. Dit pakket heeft als doelstelling om een reeks Europese wetten te hervormen om het Europese beleid beter af te stemmen op de klimaatdoelstellingen. Het Carbon Border Adjustment Mechanism is een van de pilaren van het fit for 55 pakket die aan deze klimaatdoelstellingen zal bijdragen.

 

Gefaseerde invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism

FASE 1 : Transitieperiode – Van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2025

Wat

Het Carbon Border Adjustment Mechanism is in deze tweejarige transitieperiode van kracht, maar er zijn nog geen financiële implicaties aan gekoppeld. Bijgevolg dienen nog geen CBAM-certificaten aangekocht te worden. De voornaamste doelstelling van deze transitieperiode is om ondernemingen voor te bereiden tegen 2026.

Wanneer rapporteren

Per kwartaal, tegen het einde van de maand volgend op dit kwartaal (bv. Q1 2024: 30 april 2024).

 

FASE 2: Volledige uitrol CBAM – Vanaf 1 januari 2026

Wat

CBAM-certificaten moeten aangekocht worden, waarbij 1 certificaat gelijkgesteld wordt aan de emissie van 1 ton CO2. De prijs voor deze CBAM-certificaten is gebaseerd op een marktprijs van ETS emissierechten en heeft als doel een gelijk speelveld te creëren tussen Europese en niet-Europese import.

Wanneer rapporteren

Jaarlijks op 31 mei van het jaar volgend op dit jaar (bv. 2026: 31 mei 2027).

 

Op welke sectoren is het CBAM van toepassing?

Europa heeft besloten om in eerste instantie het CBAM in te voeren op 6 sectoren waarvan de productie zeer koolstofintensief is. De insteek hierbij is om de focus te leggen op basisproducten en grondstoffen, niet op goederen die een kleine hoeveelheid van onderstaande producten bevatten.

CBAM visual

Europa stelt voorop dat de goederen die onder het systeem van het CBAM vallen tegen 2030 uitgebreid zullen worden met de sectoren omvat in de EU ETS.

 

Hoe kan jouw onderneming zich voorbereiden op het Carbon Border Adjustment Mechanism?

  1. Beoordeel de impact die het CBAM heeft op jou door te checken of jij goederen importeert waarvoor een CBAM-aangifte opgemaakt dient te worden
  2. Registreer je op het platform voor het CBAM-register om jou CBAM-rapporten te kunnen opladen
  3. Communiceer met je niet-Europese handelspartners omtrent CBAM-verplichtingen en de informatie die zij hiervoor dienen aan te leveren aan jou
  4. Dien jouw CBAM-rapport in via het CBAM-register op basis van de informatie ontvangen van jouw leverancier

 

Ben je net zoals wij helemaal pro duurzaamheid en wil je meer weten over het CBAM? Lees dan hier onze uitbreiding!

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wil je graag dit onderwerp proactief aanpakken zodat ook jij kan impact maken om een duurzamere wereld te creëren?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!