Nieuws  |  

25.08.2023

Welke steun kan je krijgen voor duurzame energie?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Productieprocessen zullen op termijn klimaatneutraal uitgebaat moeten worden. Niet alleen om de klimaatverandering een halt toe te roepen maar ook omdat de prijs voor CO2-uitstoot alsmaar hoger oploopt en omdat kredietverleners meer en meer de voorkeur geven aan duurzame investeringen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om met je bedrijf stappen te zetten in deze energietransitie. Je kan je energie-efficiëntie verhogen door bijvoorbeeld isolatie aan te brengen. Je kan ook je energie vergroenen door bijvoorbeeld over te schakelen van aardgas naar groene elektriciteit of restwarmte.  Voor al deze maatregelen rond duurzame energie zijn subsidies beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht.

 

VLAIO-steun

 1. Ecologiepremie+
  Als je een investering doet in een technologie die tot vergroening of energiebesparing leidt op het vlak van koeling, transport, verlichting, warmte of water, kom je mogelijks in aanmerking voor de Ecologiepremie+.  Alle technologieën die door de ecologiepremie+ gesubsidieerd worden, vind je in een limitatieve lijst die periodiek geüpdatet wordt. De steun bedraagt 15 tot 55% van de ecologische meerkost. Deze meerkost wordt berekend door de ecologie-investering te vergelijken met de standaardinvestering, dat is een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming bereikt kan worden. Voor alle info over de Ecologiepremie+ kun je hier terecht. 
 2. GREEN investeringssteun
  Niet elke technologie die tot vergroening of energiebesparing leidt, staat in de lijst van de ecologiepremie+. Heb je een andere technologie voor ogen, dan biedt de GREEN investeringssteun misschien een uitweg. Deze subsidie steunt investeringen in groene technologieën om te verwarmen of af te koelen, elektrificatie of energie-efficiëntie.    De totale investeringskost moet minimum €50.000 bedragen. De steun bedraagt 20 tot 40% van de ecologische meerkost. Wil je meer weten over deze steunmaatregel.  Dan kan je hier terecht.

   

 3. Strategische ecologiesteun
  Voor heel grote en ambitieuze ecologie-investeringen (minimum 3 miljoen euro) die door het bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden, voorziet VLAIO tenslotte de strategische ecologiesteun (STRES). Deze steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in de aanmerking komende investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. Alle info over STRES vind je hier.

 

Call groene stroom

Via de ‘Call groene stroom’ van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen vanaf 25kW) en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen. In een wedstrijdformule moet de aanvrager een bod uitbrengen voor zijn geplande nieuwe installatie. Biedingen worden gerangschikt op basis van kosten-efficiëntie (= verhouding tussen de gevraagde steun en de verwachte energieopbrengst).  De best gerangschikte biedingen worden gesubsidieerd in functie van het budget.  Voor 2023 is er nog één call voorzien die zal openstaan van 24 oktober 9 uur tot en met 7 november 16 uur.  Daarin kan je steun aanvragen voor PV-installaties in energiegemeenschappen en op woongebouwen (subcall 1). 

Alle informatie over de call groene stroom is hier te vinden. 

 

Energiepremies Fluvius

Voor PV-installaties die niet onder de Call Groene Stroom vallen kan eventueel de premie zonnepanelen van Fluvius bekomen worden.  Deze premie bedraagt maximaal 750 euro en is enkel bestemd voor installaties met een omvormervermogen tot 10 kVA. Bij Fluvius kun je verder ook nog premies aanvragen voor relighting, sturing elektrische warmte en astbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. Meer weten over de premies van Fluvius ? Hier vind je alles terug.

 

Mijn Verbouwpremie

Om een wildgroei aan energiepremies met elk hun eigen voorwaarden en aanvraagprocedures te vermijden,  lanceerde de Vlaamse overheid verleden jaar een vernieuwd premiesysteem.  De meeste energiepremies werden samengevoegd in een allesomvattende premie die sinds 1 oktober 2022 via het unieke e-loket Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden. Mijn Verbouwpremie voorziet tussenkomsten in de kosten voor :  

 • alle soorten isolatie 
 • hogerendementsbeglazing 
 • alle soorten warmtepompen 
 • warmtepompboilers 
 • zonneboilers