Toelichting algemene prijszetting

1. Erelonen en facturatie

Bij Titeca is eenvoud en transparantie voor onze klanten essentieel. Zo zit ons DNA nu eenmaal in elkaar.

Zo streven we ernaar om voor de facturatie van onze boekhoudkundige diensten (verwerking van de boekhouding, afsluiting boekhouding en vervullen wettelijke fiscale verplichtingen) te werken met een systeem van voorschotten en eindafrekening. Het voorschotbedrag is gebaseerd op basis van de geraamde jaarlijkse workload en in te zetten middelen. Als er een afrekening of bijsturing komt (bijvoorbeeld door de groei of complexiteit van jouw dossier), gaan we hierover tijdig met jou in gesprek. Dit is niet alleen eenvoudiger en transparanter, maar het zorgt ook voor een comfortabele spreiding van onze jaarlijkse erelonen voor de boekhoudkundige diensten. Ook vragen we om zoveel mogelijk via domiciliëring te betalen.

Voor andere diensten dan boekhoudkundige diensten worden de prestaties van Titeca na het beëindigen ervan periodiek gefactureerd, dit in alle transparantie.

De uurtarieven van een medewerker zijn afhankelijk van de opleidingsgraad, het aantal jaar ervaring en de specialisatie van een welbepaalde medewerker. Hoe complexer en hoe dringender de opdracht, hoe hoger het vereiste niveau van de medewerker en bijgevolg het uurtarief kan zijn. Zo hanteren binnen Titeca een uurtarief dat varieert van € 88,00 tot € 192,00 per uur.

Alle hierin vermelde erelonen zijn exclusief btw.

Zo proberen we onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen.

 

2. Forfaitaire bedragen

Een beperkt aantal prestaties wordt niet aan uurtarief afgerekend, doch wel op forfaitaire basis.

Prestatie

Kostprijs

Wettelijke verplichtingen i.k.v. witwaswetgeving

Eenmalig € 125,00 bij de aanvang van de relatie

Initiële UBO-registratie

Eenmalig € 200,00 per onderneming

Jaarlijkse bevestiging UBO-registratie

€ 56,00 per onderneming

Opvolging en wijziging UBO-registratie

€ 56,00 per onderneming

Nederlandse btw-aangifte

€ 112,00 per aangifte

Teruggaaf buitenlandse btw

€ 155,00 per aanvraag

Fiche 281.20 + elektronische doorsturing

€ 112,00 per fiche

Fiche 281.50 + elektronische doorsturing

€ 112,00 per fiche

Aangifte roerende voorheffing

€ 112,00 per aangifte

Elektronisch loket en toegang

Eenmanszaak: € 64,00 per jaar

Vennootschap: € 100,00 per jaar

Codabox

Per zichtrekening : € 72,00 per jaar

Opstartkost : € 30 per jaar

KBO registraties

€ 193,00

Publicaties Belgisch Staatsblad

€ 180,00

Opmaak aandelenregister in eStox

€ 152,00

Wijzigingen aandelenregister in eStox

€ 76,00

Opmaak papieren aandelenregister

€ 152,00

 

3. Kilometervergoeding en andere kosten

Bij het uitvoeren van de opdracht worden er door Titeca geen afzonderlijke kilometervergoeding in rekening gebracht.

Het ereloon omvat geen andere kosten, zoals de kosten verbonden aan de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de publicatiekosten bij de Nationale Bank van België, kosten van het aandelenregister (hetzij op papier – € 15,00 per boek of via eStox – eenmalige kost van € 20,00 voor toegang tot het e-Stox portaal + € 5,00 kost per transactie die op het portaal geregistreerd wordt), of andere door Titeca voorgeschoten kosten. Ook de eventuele kosten voor prestaties van externe dienstverleners (zoals bijvoorbeeld notarissen) zijn niet in onze erelonen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld.

Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd, zonder aanrekening van enige marge.

 

4. Indexatie

Bovenstaande uurtarieven worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig, geïndexeerd of aangepast (per 1 januari).

 

5. Kmo-portefeuille

Titeca werd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen geregistreerd als erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is een financiële steun van de Vlaamse overheid aan KMO’s in Vlaanderen die bij geregistreerde dienstverleners diensten aankopen om hun onderneming te professionaliseren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten.

De tussenkomst bedraagt 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen. Per kalenderjaar kan een onderneming (juridische entiteit) maximaal 7.500 euro KMO-Portefeuille krijgen.

Wil je meer informatie of wens je hiervan gebruik te maken, neem zeker contact op met je vaste contactpersoon bij Titeca voor verdere uitleg.

 

6. Boekhoudpakketten

Titeca werkt voor het uitvoeren van haar diensten standaard met twee boekhoudpakketten, meer bepaald Exact Online en Yuki. De hieraan verbonden licentiekost wordt afzonderlijk als kost doorgerekend, zonder marge.

Voor meer uitleg bij de mogelijke pakketten en hun kostprijs:

 

6. Boekhoudpakketten

Titeca voorziet tevens in de mogelijkheid tot het afsluiten een bijstandsverzekering voor ondernemingen en zelfstandigen voor alle erelonen van uw fiscale raadgevers bij een fiscale controle (of betwisting). Hiervoor doen wij een beroep op Liantis fiscale rechtsbijstand.

6.1 Premie

Alle Titeca klant-ondernemers kunnen genieten van een interessant groepsaanbod voor Fiscale rechtsbijstand. Door in te tekenen op deze polis via Titeca is jouw onderneming verzekerd tegen de zware kosten die een belastingcontrole met zich mee kan brengen, maar aan een goedkoper tarief dan bij een individuele aansluiting:

  • Vaste premie van €225 per jaar voor zelfstandigen/vennootschappen met een omzet tot een miljoen euro
  • Vaste premie van €275 per jaar voor zelfstandigen/vennootschappen met een omzet vanaf een miljoen euro

6.2 Dekking

  • Dekking tot €50.000 per schadegeval