Kmo-groeisubsidie

Wat is de kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande belangrijke maatschappelijke thema’s:

 1. Digitalisatie: data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken
 2. Internationalisering: duurzaam groeien door export
 3. Circulair duurzaam ondernemen: inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit.
 4. Innovatie: duurzaam groeien door een innovatief product naar de markt te brengen of een innovatief bedrijfsproces op te zetten

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die je nodig hebt om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

 • de aanwerving van een strategische medewerker die je onderneming versterkt op de vlakken waarin kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject
 • het advies van een dienstverlener inwinnen om ontbrekende kennis in te kopen

niks invullen hier

De kmo-groeisubsidie ondersteunt groeitrajecten van kmo's in Vlaanderen die aansluiten bij een belangrijk maatschappelijk thema.

Wanneer kan ik beroep doen op de kmo-groeisubsidie?

Om voor steun in aanmerking te komen moet je project voldoende scoren op 4 beoordelingscriteria:

 1. Ambitie: dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete en ambitieuze visie heeft over hoe de onderneming zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. Het traject vertaalt zich in een duurzame groei of verhoging van de competitiviteit van de onderneming.
 2. Transformatie: dit criterium beoordeelt of het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering en een impact heeft op meerdere kritische bedrijfsprocessen.
 3. Onderbouwde aanpak: dit criterium beoordeelt of de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om het vooropgestelde groeitraject te realiseren en te bestendigen in de onderneming.
 4. Noodzaak aan kennis & expertise: dit criterium beoordeelt of de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde kennis en expertise het groeitraject niet succesvol zou kunnen uitvoeren. Ook beoordeelt het of de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt.

Hoeveel bedraagt de kmo-groeisubsidie?

De steun komt voor 50% tussen in de subsidiabele kosten met een maximum van 50.000 euro.

De subsidiabele kosten zijn:

 • de loonkost voor het eerste werkjaar van de strategische medewerker
 • de facturen voor het advies van de externe dienstverlener (minimaal 20.000 euro)

Hoe kan ik de kmo-groeisubsidie aanvragen?

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema.

In 2024 zullen er 3 oproepen zijn waarin de aanvraag telkens onder de 4 thema’s kan worden ingediend:

 • Oproep 1: woensdag 20 maart tot en met maandag 15 april
 • Oproep 2: maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus
 • Oproep 3: woensdag 20 november tot en met zondag 15 december

De steun kan aangevraagd worden hetzij enkel voor de aanwerving van een strategische medewerker (max. 25.000 euro steun), hetzij enkel voor een externe dienstverlener (max. 25.000 euro steun), hetzij voor de beide samen (max. 50.000 euro steun).

De steun moet online aangevraagd worden in een webapplicatie van VLAIO, ten laatste in de maand vòòr het project van start gaat.

Het voornaamste onderdeel van het aanvraagdossier is de groeitrajectbeschrijving (in een verplichte Word-template).
Daarnaast zijn er een aantal verplichte bijlagen.

Meer weten over de kmo-groeisubsidie?

Heb je de ambitie om te groeien op vlak van digitalisatie, internationalisering, circulair duurzaam ondernemen of innovatie?

Informeer je dan bij onze subsidie expert Jos over de steunmogelijkheden.

Subsidie expert Jos Leenknegt
Titeca subsidie expert Jos

Ja, ik laat me graag begeleiden door Jos

Nieuws en verhalen van deze dienst