Nieuws  |  

21.03.2024

Het milieuluik van duurzaamheidsrapportering: Wat moet jij weten en hoe pakt Titeca dit zelf aan?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Europa heeft via de Green Deal haar ambitie uitgesproken om tegen 2050 als eerste continent klimaatneutraal te zijn, waarbij Europa een netto nuluitstoot van broeikasgassen wil bereiken. Maar hoe meet je nu eigenlijk hoeveel broeikasgasemissies jouw bedrijf uitstoot en wat doet Titeca om haar emissies te beperken?

 

ESG – E in de kijker

De Europese wetgeving rond duurzaamheidsrapportering (CSRD) heeft als doel informatie te delen over de ESG-prestaties van een onderneming. ESG omvat de 3 pijlers “Environmental”, “Social” en “Governance”. Onder ESG kunnen ondernemingen hun inspanningen op het vlak van milieu, mensen en goed bestuur toelichten.

In dit artikel gaan we dieper in op de environmental (E) pijler, die bestaat uit 5 hoofdthema’s:

  • Klimaat
  • Pollutie
  • Water en mariene bronnen
  • Biodiversiteit en ecosystemen
  • Grondstofgebruik en circulariteit

Het tegengaan van klimaatverandering is een zeer actueel en alomtegenwoordig thema. Daarom ligt de focus van dit artikel op het rapporteren over emissies, met als achterliggende doelstelling om targets te formuleren om deze emissies te verlagen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

 

Rapporteren over de uitstoot van jouw onderneming

De CSRD-wetgeving baseert zich voor een aantal specifieke rapporteringspunten op bestaande wetgeving. Wanneer ondernemingen rapporteren over hun inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, moeten zij hun broeikasgasemissies in kaart brengen via de methodiek beschreven in het GHG-protocol, waarbij een onderneming rapporteert over haar zogenaamde scope 1, scope 2 en scope 3 emissies.

Het GHG-protocol brengt de uitstoot van jouw bedrijf in kaart over de gehele waardeketen. Niet enkel de directe emissies veroorzaakt door bijvoorbeeld brandstofverbranding van je wagenpark worden in rekening genomen, maar ook alle indirecte emissies zoals bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van je personeel. Zo moet een werknemer zich eerst verplaatsen naar jouw bedrijf om te werken. Tijdens dit transport zal hij broeikasgassen uitstoten die worden meegenomen in de totale emissies van jouw bedrijf.

Indirecte emissies bevinden zich voorafgaandelijk aan de productie van jouw goederen (upstream in de waardeketen), maar ook na de productie van de goederen (downstream in de waardeketen). Bijvoorbeeld: om je product tot bij de klant te krijgen is er transport vereist. Ook deze uitstoot behoort toe aan jouw totale broeikasgasemissies.

Hieronder geven we je graag een schema mee met enkele voorbeelden bij de verschillende soorten scopes en (in)directe emissies doorheen de waardeketen. De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief.

ESG

 

Hoe beperkt Titeca Pro Accountants & Experts haar emissies?

Titeca Pro Accountants & Experts zet met de transitie naar een volledig elektrisch wagenpark stevig in op duurzaamheid. In een gesprek met fleet-collega’s Barbara Sergeant en Lien Vandecaveye, wordt duidelijk dat deze stap voortkomt uit de verankering van duurzaamheid binnen de bedrijfsvisie van Titeca.

De weg naar verduurzaming van het wagenpark kende vele stappen, van het selecteren van elektrische voertuigen tot het opzetten van een complete laadinfrastructuur. Met een blik op de toekomst, benadrukt het duo de ambitieuze doelen van Titeca: tegen de zomer van 2029 zullen alle bedrijfswagens elektrisch zijn, aangevuld met een fietsleaseprogramma voor een groenere mobiliteit. Via dit traject streven we niet alleen naar een duurzamere maatschappij, maar willen we ook inspirerend ondernemerschap bevorderen.

Ontdek hoe Titeca deze uitdaging aangaat en wat dit betekent voor de toekomst van duurzaam ondernemen.

 

Ben je net zoals wij helemaal pro duurzaamheid? Check dan onze duurzaamheidspagina.

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wil je graag dit onderwerp proactief aanpakken zodat ook jij kan impact maken om een duurzamere wereld te creëren? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!