Nieuws  |  

28.06.2022

Stijgende rentevoeten: maak investeringsplannen concreet

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Op 21 juli zal de ECB voor het eerst in lange tijd de rente verhogen om zo een halt toe te roepen aan de stijgende inflatie. Maar wat betekent dit voor jou als ondernemer? Wij geven je een overzicht over wat inflatie betekent, wat de invloed is van de stijgende rente op jouw onderneming en wat de mogelijkheden zijn om je hier tegen te beschermen.

 

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van het algemene prijspeil in de economie. De oorzaak van inflatie kan teruggevonden worden in de vraag naar producten en diensten. Als de vraag in een land stijgt, zal dit leiden tot een stijging van het algemeen prijspeil. Hiernaast kan inflatie ook worden versterkt door macro-economische factoren zoals oorlogen, politieke crisissen of revoluties. Een inflatiepercentage geeft de gemiddelde prijsstijging gedurende een bepaalde periode weer. 

Als er geen inflatie is, valt de drijfveer tot onmiddellijke consumptie weg, wat de economie afremt. Anderzijds zorgt een te hoge inflatie ervoor dat investeren duurder wordt, wat de economie eveneens vertraagt.  

Een beperkt inflatieniveau is aangewezen om de consument aan te sporen om te consumeren en te investeren. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft daarom naar een stabiel inflatieniveau van 2% op jaarbasis om vertrouwen in de waarde van het geld te creëren en duurzame economische groei te bevorderen. 

 

Rentevoeten als tool voor hogere stabiliteit

Om een stabiel prijzenbeleid te kunnen nastreven beschikt de ECB over diverse monetaire tools, waarbij de rentetarieven de meest gebruikte vormt. Op die manier kan ze de kostprijs van leningen en bijgevolg investeringen beïnvloeden. Door verhoging van de rentevoeten worden investeringen afgeremd en daalt de algemene vraag naar producten en diensten. Dit heeft op zijn beurt een impact op prijzen en dus ook op inflatie. 

De inflatie in mei 2022 bedroeg 8,97% op jaarbasis, het hoogste inflatieniveau sinds 1982. De ECB probeert via een verhoging van de beleidsrente het niveau van investeringen te doen dalen en zo de woekerende inflatie af te remmen. 

De beleidsrente opgelegd door de Europese Centrale Bank (ECB) bedraagt op vandaag -0.50%. De ECB kondigde aan dat de beleidsrente zal stijgen naar -0,25% op 21 juli 2022. De verwachting is dat de ECB de beleidsrente verder zal optrekken, in navolging van andere centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). 

 

Welke soorten rentevoeten bestaan er?

Voor de tarifering van kredieten op korte termijn wordt de EURIBOR als referentierentevoet gebruikt. Deze EURIBOR wordt nadien verhoogd met een commerciële marge. Het tarief voor de opname van een straight loan is in bepaalde gevallen reeds 1% hoger dan eind 2021, afhankelijk van de looptijd van de opname. Door de looptijd van de straight loan opnames aan te passen aan jouw behoeftes kan de kostprijs worden beperkt.  

De tarifering van kredieten op lange termijn gebeurt aan de hand van een langetermijnrentevoet (bv. IRS), verhoogd met een commerciële marge. Reken voor een investeringskrediet op lange termijn vandaag op een rentevoet die 2% tot 3% hoger ligt dan een rentevoet verkregen eind 2021. 

 

 

Hoe wapen je jouw onderneming tegen de gevolgen van rentestijgingen?

Alle macro-economische indicatoren wijzen op een verdere stijging van de rentevoet in de nabije toekomst. Daarom is het aangewezen om je investeringsprojecten concreet te maken vooraleer de interestvoet verder stijgt. Door op heden een kredietcontract af te sluiten tegen een relatief lage rentevoet kan een hogere rentevoet worden voorkomen. 

Ook via financiële producten kan je je onderneming eveneens wapenen tegen rentestijgingen zowel voor kredieten op lange als op korte termijn (voor meer informatie over de verschillende indekkingsmogelijkheden, verwijzen we je graag naar dit artikel). De prijs voor deze producten is evenwel sterk afhankelijk van de markt, voor een concreet voorstel stem je best af met je contactpersoon bij jouw bank.  

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je meer te weten welke structuur of aanpak het meest aangewezen is om je tegen deze rentestijgingen te beschermen?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!