verhalen  |  

Onze PRO's

Jos, expert subsidies

Sector

Locatie

Delen

Subsidies, onbekend, maar daarom niet onbemind

Jos is jurist van opleiding en startte zijn loopbaan in 1993 als sociaaljuridisch adviseur. Acht jaar later zette hij zijn tanden in een nieuwe uitdaging en specialiseerde hij zich bij een Big Four kantoor in subsidieadvies voor ondernemingen. Sedert begin 2016 bouwt hij samen met het jong geweld en de andere experten binnen de SPE-afdeling mee aan de groeiplannen en ambities van de Titeca-klanten. Jos begeleidt ondernemers bij het zoeken en verkrijgen van subsidies voor hun projecten.

“Ondernemers staan er vaak niet bij stil, maar zeker als ambitieuze kmo kan je voor heel veel initiatieven subsidies krijgen. Er zijn online verschillende subsidiedatabanken te vinden, maar voor de meeste bedrijven is dat een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Zo laten ze mogelijk veel overheidssteun liggen. Als subsidieadviseur kan ik daar zeker een meerwaarde bieden.”

Afbeelding van test

test

"Het Titeca-label op een subsidiedossier staat garant voor kwaliteit en een hoge slaagkans!"

Subsidieadviseur… waar leer je dat?

Er bestaat geen schoolse opleiding ‘subsidioloog’. Ook naar handboeken of naslagwerken is het vruchteloos zoeken. Subsidieadvies is iets wat je al doende leert. “Het is dan ook een zeer volatiele materie. Een steunmaatregel kan plots drastisch gewijzigd of zelfs volledig afgeschaft worden.  Sommige steunmaatregelen werken met periodieke oproepen waar je als de kippen moet bij zijn. Bijblijven is dus de boodschap. Ik raadpleeg dagelijks verschillende gespecialiseerde websites en woon zoveel mogelijk seminaries, infosessies en voordrachten bij.” 

“Subsidies zijn ook geen exacte wetenschap.  Zelfs bij een ongewijzigde reglementering kan het beoordelingspatroon binnen een bepaalde steunmaatregel evolueren. Daarom zijn goede contacten met subsidieverleners zoals het VLAIO (Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) en het departement ESF (Europees Sociaal Fonds) van cruciaal belang.”

Titeca verricht pionierswerk

“Titeca was bij mijn weten het eerste pur sang accountancykantoor dat een fulltime expert subsidies aanwierf om klanten, ook op dat vlak, maximaal te ondersteunen. Een gewaagde maar tegelijk zeer doordachte move, die intussen al veel navolging heeft gekregen bij andere accountants. Als boekhoudkantoor zit je immers aan de bron en weet je meestal als eerste dat een klant investeringsplannen heeft, een strategische medewerker wenst aan te werven, zijn personeel wil opleiden…  Als je weet dat timing in subsidieland een cruciale factor is – de meeste subsidies moeten aangevraagd worden vooraleer het project start – dan is het duidelijk dat die voorinformatie een grote troef is met het oog op subsidieadvies.  Zo kunnen we onze klanten ruim op tijd – en vooraleer ze het van iemand anders vernemen – op de steunmogelijkheden wijzen.  Daarvoor moet je natuurlijk gespecialiseerde kennis in huis hebben.

Mijn taak is vooral, door interne kennisdoorstroming, ervoor te zorgen dat alle collega’s die met klanten in aanraking komen meteen een knipperlicht zien flikkeren wanneer zich bij hun klant een mogelijke steunopportuniteit voordoet. Het is dan aan mij om uit te maken of er daadwerkelijk subsidiemuziek in zit.”

Verhoog uw slaagkans !

Naast het opvolgen van de subsidieactualiteit en het screenen van steunopportuniteiten bij klanten is Jos vooral bezig met het echte veldwerk: het aanvragen en bekomen van subsidies. Aangezien het overgrote deel van de Titeca-klanten kmo’s zijn, past hij voornamelijk steunmaatregelen toe op maat van dit type ondernemingen. Zo diende hij reeds tal van aanvragen in voor de KMO-Groeisubsidie, een steunmaatregel van VLAIO waarbij je als kmo tot 25.000 euro steun kunt krijgen voor de aanwerving van een strategisch profiel of het inwinnen van extern advies. Ook in de strategische transformatiesteun, die tot 1 miljoen euro steun voorziet voor strategische investeringen en/of opleidingen, heeft hij een bloeiende praktijk. Met een succesratio boven de 90%, staat het Titeca-label op een subsidiedossier garant voor kwaliteit en een hoge slaagkans. 

Het verhaal houdt trouwens niet op bij een goedgekeurde steunaanvraag. Meestal moeten er tussentijdse en eindrapportages ingediend worden met de nodige bewijsvoering vooraleer de centen daadwerkelijk op de rekening komen. Geen nood, Jos blijft het subsidiedossier opvolgen tot de volledige toegekende steun is uitbetaald.

Alle ondernemers welkom

Net zoals zijn collega’s op de TPE-afdeling werkt Jos niet enkel voor bestaande Titeca-klanten. Ook als je boekhouding niet in de goede handen van Titeca berust, kun je bij hem terecht. 

Neem daarom gerust eens vrijblijvend contact op, zeker als jouw antwoord op een of meerdere van volgende vragen positief is:

• Ga ik binnenkort een adviesopdracht uitbesteden aan een externe dienstverlener?

• Heb ik op korte termijn een medewerker met een strategisch profiel nodig?

• Ben ik van plan om strategische investeringen te doen in mijn onderneming?

• Bied ik mijn medewerkers binnenkort extra opleidingen aan?

• Zitten er andere projecten met een stevig kostenplaatje in de pijplijn?

JOS LEENKNEGT
EXPERT SUBSIDIES
Jos.Leenknegt@titeca.be
(t) +32 51 62 28 45  

Zit ondernemen ook in jouw bloed?

Deel je dromen met ons. Titeca gaat veel verder dan de begeleiding van je boekhouding. Ontdek het uitgebreide Titeca-dienstenaanbod en de andere boeiende ondernemersverhalen.