Nieuws  |  

13.01.2023

Ondernemen in 2023: De belangrijkste fiscale, financiële en juridische wijzigingen op een rijtje

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Naar goede gewoonte belooft ook 2023 een jaar te worden met heel wat verandering. Met welke fiscale, financiële en juridische nieuwigheden dien je als ondernemer rekening te houden? Wij lijsten hier alvast enkele van de belangrijkste punten op.

 

Wat wijzigt er op fiscaal vlak?

Fiscaal voordeel tweede woning

2023 wordt het laatste jaar waarin je nog kan genieten van een fiscaal voordeel (federale belastingvermindering) voor jouw tweede woning. Voor hypothecaire leningen aangegaan na 2024 vervalt dit fiscaal voordeel.

 

Bedrijfswagens worden zwaarder belast

Bij de berekening van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens speelt de CO2-uitstoot een belangrijke rol. Om de vergroening van de autofiscaliteit verder te bewerkstelligen daalde de referentie-uitstoot voor de berekening van het voordeel fors. Echter, hierdoor stijgt het belastbaar voordeel.

Ook de aftrekbaarheid van brandstofkosten voor hybridewagens wordt vanaf dit jaar beperkt. Hierover meer in ons vorig artikel.

 

Afschaffing notionele interestaftrek

2023 wordt het laatste jaar waarin de notionele interestaftrek kan worden toegepast. Alle boekjaren die afsluiten na 31/12/2023 kunnen niet langer genieten van deze fiscale maatregel. Gezien de lage tarieven zal de impact van deze wijziging eerder beperkt zijn.

 

Einde van de verhoogde investeringsaftrek van 25%

Het einde van 2022 zorgt ook voor het einde van de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek ten belope van 25%. Investeringen in 2023 kunnen – indien alle andere voorwaarden voldaan zijn – nog slechts genieten van een belastingvoordeel van 8%.

 

Meer weten over bijkomende fiscale wijzigingen?

Check hier ons artikel over de extra factuurvermelding bij btw verlegd

Check hier ons artikel over het standpunt van de btw-Administratie bij fitnesscentra

 

Wat verandert er op financieel vlak?

Voorspelling rentevoeten

Door de uitzonderlijk hoge inflatiecijfers voorspelt de Europese Centrale Bank (ECB) een krimp van de economie gedurende de eerste 2 kwartalen van 2023. Vanaf het derde kwartaal zou er opnieuw een gestage economische groei zijn.

Gezien de inflatievoorspelling voor 2023 vastligt op 6%, zal de ECB gedurende het jaar hoogstwaarschijnlijk haar beleidsrente verder optrekken. Dit zou in meerdere of mindere mate een impact hebben op de economie, waaronder ook de bancaire rentevoeten. Hierdoor is een matige rentevoetstijging in 2023 waarschijnlijk.

Dit is uiteraard slechts een voorspelling van de evolutie van de rentevoeten. De reële evolutie van de rentevoeten kan hiervan afwijken, gezien rentevoeten afhankelijk zijn van een groot aantal macro-economische indicatoren.

 

Wat verandert er op juridisch vlak?

Nieuw verbintenissenrecht

Op 1 januari 2023 is het nieuw verbintenissenrecht in werking getreden. Dit kan een impact hebben op de contracten die je als ondernemer afgesloten hebt.

Een belangrijk punt om mee te nemen tijdens onderhandelingen, is dat je tegenpartij of klant (voor of kort na de aanvaarding) kan aangegeven dat die niet wenst gebonden te zijn door (al of bepaalde van) je algemene voorwaarden die tegenstrijdig zijn met haar eigen algemene voorwaarden.

Neem tijdig de algemene voorwaarden van je tegenpartij door zodat je er als ondernemer op kan anticiperen nog voor de afsluiting van het contract.

 

Impact voor jou als werkgever

Ook als werkgever-ondernemer komen er heel wat wijzigingen op jouw pad. Denk maar aan de uitbreiding van de flexi-jobs. Voortaan zullen werkgevers uit de volgende sectoren ook flexi-jobs kunnen inzetten: PC 223 (sport), PC 303.03 (exploitatie van bioscoopzalen), PC 304 (vermakelijkheidbedrijf) en PC 330 (private gezondheidsinrichtingen en -diensten).

Denk ook aan de indexatie, door de “automatische loonindexatie” zijn de brutolonen in de meeste sectoren per 1 januari 2023 fors gestegen. Afhankelijk van de sector waarbinnen de onderneming zich bevindt, kan de toegepaste indexatieregeling grondig verschillen. Zo zullen de lonen in bepaalde sectoren niet éénmaal per jaar, maar meermaals geïndexeerd worden. Ga dus zeker na welke precieze regeling op jouw onderneming van toepassing is.

Wil je meer weten over de koopkrachtpremie, het uitstel van patronale RSZ-bijdragen of wat de Arbeidsdeal allemaal teweegbracht? Check dan ons eerder verschenen artikel hier.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over wat er precies verandert voor jouw onderneming en hoe je hiermee kan omgaan?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!