Nieuws  |  

16.04.2024

Het governance luik van duurzaamheidsrapportering: Wat moet jij weten en hoe pakt Titeca dit zelf aan?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Benieuwd hoe je duurzaamheid kan verankeren in jouw bedrijfsstrategie? Laat je inspireren op de Titeca Pro Academy!

 

ESG – G in de kijker

De Europese wetgeving rond duurzaamheidsrapportering (CSRD) heeft als doel informatie te delen over de ESG-prestaties van een onderneming. ESG omvat de 3 pijlers “Environmental”, “Social” en “Governance”. Onder ESG kunnen ondernemingen hun inspanningen op het vlak van milieu, mensen en goed bestuur toelichten.

In dit artikel gaan we dieper in op de governance (G) pijler, die bestaat uit 6 thema’s:

  • Bedrijfsbeleid en bedrijfscultuur
  • Management van relaties met leveranciers
  • Preventie en detectie van corruptie en omkoping
  • Gevallen van corruptie of omkoping
  • Politieke invloed en lobbyactiviteiten
  • Betalingspraktijken

Wanneer het gaat over duurzaamheid wordt de aandacht traditioneel voornamelijk gevestigd op milieutopics (E) en sociale topics (S), waarbij het governance-luik (G) het minst belicht wordt. Toch is het sterk inzetten op governance van cruciaal belang binnen jouw ESG-verhaal. Governance is de verbindingspilaar met de E en S standaarden, gezien goede governance jouw bedrijf toelaat om deze andere maatregelen te verwerken in jouw beleid. Spendeer dus zeker ook voldoende aandacht aan governance, zodat jouw duurzame fundamenten sterk genoeg zijn om alle ESG-maatregelen te dragen.

 

Rapporteren over governance binnen jouw bedrijf

De 6 thema’s van governance kunnen opgedeeld worden in 2 categorieën:

  • 3 thema’s hebben betrekking op impact, risico’s en opportuniteiten
  • 3 thema’s hebben betrekking op data en doelstellingen

Hieronder geven we je graag een schema mee met enkele voorbeelden bij de 6 thema’s van governance waarover jij in jouw duurzaamheidsrapport moet rapporteren. De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief.

ESG Governance

 

Impact op de E en S pijlers

Zoals in de inleiding van dit artikel aangehaald is de governance pijler hét fundament van jouw duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor zijn er vaak kruisverwijzingen te vinden naar de E of S pijlers. Hieronder zoomen we even in een van de topics binnen de governance pijler: ‘management van relaties met leveranciers’.

Een van de voornaamste kenmerken van duurzaamheidsrapportering volgens CSRD is dat je niet enkel moet rapporteren over de duurzame inspanningen van jouw bedrijf, maar ook wat gebeurt voorafgaandelijk aan de productie van jouw goederen en na de productie van jouw goederen (de waardeketen).

Binnen de governance pijler zal je dus ook moeten aangeven op basis van welke (niet-financiële) criteria jij samenwerkt met leveranciers. Zo zal je moeten aangeven of jij voor jouw leverancierselectie rekening houdt met milieucriteria of met sociale criteria en op welke manier je dit aanpakt.

De impact van de openbaarmaking van selectiecriteria voor leveranciers heeft niet enkel directe gevolgen voor grote bedrijven die een duurzaamheidsrapport moeten opmaken. Dit heeft ook gevolgen voor kleinere bedrijven die leveren aan grote ondernemingen. De kans is reëel dat kmo’s in de komende jaren vragen zullen krijgen van grote klanten over hun inzet voor het milieu (E) en sociale aspecten (S), aangezien deze klanten hierover verslag moeten uitbrengen.

 

Hoe zet Titeca Pro Accountants & Experts duurzaam in op governance?

Titeca Pro Accountants & Experts gaat op dagelijkse basis om met een grote hoeveelheid vertrouwelijke data. Het is dan ook van het grootste belang dat wij met de grootste zorg omgaan om deze data zo goed mogelijk te beveiligen. In onze dubbele materialiteitsanalyse komt databeveiliging dan ook als zeer belangrijk naar boven.

Duurzame business gaat hand in hand met cybersecurity. Op welke manier kunnen we onze digitale werkplek beschermen, zodat ze voor altijd kan blijven bestaan? Hoe kunnen we onze continuïteit als organisatie behouden? Op welke manier houden we de deur dicht voor kwaadwilligen van buitenaf? Dat zijn vragen waar Gunther Kint, IT-medewerker bij Titeca Pro Accountants & Experts, zich dagelijks over buigt. “Het is een illusie dat enkel de grootste bedrijven een target zijn voor hackers. Cybersecurity is een zaak voor iedereen.”

Ontdek hoe Titeca deze uitdaging aangaat en wat dit betekent voor de toekomst van duurzaam ondernemen.

 

Ben je net zoals wij helemaal pro duurzaamheid? Check dan onze duurzaamheidspagina of schrijf je nu in voor onze Titeca Pro Academy.

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wil je graag dit onderwerp proactief aanpakken zodat ook jij kan impact maken om een duurzamere wereld te creëren? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!