De EU-taxonomie: Handleiding voor wat duurzaam is en wat niet

EU-taxonomie

In het kader van de Europese Green Deal introduceerde de Europese Unie de EU-taxonomie. Deze zal door Europa gebruikt worden als richtlijn bij het investeren in duurzame activiteiten. Volgend artikel biedt een blik op de EU-taxonomie, waarbij we ingaan op de definitie, de criteria die een activiteit als duurzaam classificeren, de milieudoelstellingen en de concrete […]

Wat brengt het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht voor onderaannemers, bestuurders en werknemers?

buitencontractuele aansprakelijkheid

Bestuurders, werknemers en onderaannemers worden rechtstreeks aanspreekbaar Op 1 februari 2024 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat gevoelige wijzigingen doorvoert aan ons aansprakelijkheidsrecht. Concreet zal het voortaan eenvoudiger worden om rechtstreeks de onderaannemers, bestuurders en werknemers van jouw contractspartij aan te spreken. Op vandaag is dit enkel mogelijk via een tussenstap. Op vandaag kan een contractpartij […]

Ziekte tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwigheden vanaf 2024

ziekte

In het licht van het Europees recht zijn er sinds 1 januari 2024 enkele aanzienlijke aanpassingen gebeurd aan de Belgische regelgeving inzake jaarlijkse vakantie. Wordt een werknemer ziek voorafgaand aan of tijdens zijn vakantie, dan zullen deze dagen steeds beschouwd worden als ziektedagen. De werknemer ontvangt gewaarborgd loon voor de ziektedagen en heeft het recht […]

Titeca pro accountants & experts genomineerd voor Yuki Sustainability Award 2024

Op 6 februari reikte online boekhoudplatform Visma | Yuki de jaarlijkse Yuki Awards uit, waarbij Titeca pro accountants & experts samen met PKF Bofidi en Creative Finance werd genomineerd voor de àllereerste Yuki Sustainability Award. PKF Bofidi mocht de award in ontvangst nemen. “Proficiat aan de winnaar!”, feliciteert CEO Jurka Vanthournout. “In de accountancysector trekken […]

Meer weten over het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)?

CBAM

Hoe wordt de CO2-uitstoot gemeten, zijn er uitzonderingen op deze maatregel en wat is het EU ETS?   Hoe wordt CO2-uitstoot in het kader van de CBAM-rapportering gemeten? Tot en met 31 juli 2024 zijn er 2 opties om CO2-uitstoot te meten: (1) Een van de twee mogelijke “EU-methodes”: De op calculaties gebaseerde methode waarbij […]

Wat moet jij weten over het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)?

CBAM

Wat is het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), waarom werd het in het leven geroepen en welke actie is nu vereist van jou als ondernemer? Het Carbon Border Adjustment Mechanism werd ingevoerd op 1 oktober 2023 en heeft als doel gelijke CO2-prijzen toe te kennen aan goederen geproduceerd binnen de EU en goederen geïmporteerd van […]

De elektrificatie van jouw wagenpark in 2024: de 4 meest voorkomende laadvragen

laad

Het recent gewijzigde fiscale landschap voor bedrijfswagens zorgt ervoor dat steeds meer ondernemers de transitie naar een elektrisch wagenpark maken. Deze transitie beperkt zich echter niet tot het keuzeproces van de geschikte wagens. Ook het opladen van de elektrische wagens brengt een aantal keuzes en investeringen met zich mee. In dit artikel geven we het […]

Bedrijfswagens in 2024: iedereen elektrisch?

bedrijfswagens

Sinds 01/07/2023 is de fiscaliteit van de Belgische bedrijfswagen grondig gewijzigd. De federale regering zet hierbij volop in op de vergroening van het Belgische wagenpark. Is de elektrificatie van jouw wagenpark nu echt de enige optie of zijn brandstofwagens toch nog het overwegen waard?    1 De huidige fiscale spelregels voor bedrijfswagens Alvorens in te […]

Nieuwe fiscaal-sociale regels voor 2024 – geen grote hervorming

In de zomer van 2022 kwam minister Van Peteghem met een voorstel voor een ingrijpende fiscale hervorming. Vanwege het politieke landschap kreeg dit onvoldoende draagvlak en is het vermoeden dat dit verder uitgedragen zal moeten worden door de volgende regering. Desondanks zijn er traditiegetrouw in de laatste week van december een aantal nieuwe wetten gestemd […]